Sverige

Vi lever i en omvälvande tid som präglas av en hög förändringstakt där organisationer måste anpassa sig efter såväl rådande makrotrender och omvärldsfaktorer som branschspecifika trender. Utvecklingstakten på ny teknik är exponentiell och därtill är konkurrensen större än någonsin, vilket skapar ett behov för nya affärsmodeller och samarbeten med externa aktörer. ​

I all denna komplexitet kan det vara utmanande att navigera och sätta sina egna mål och visioner. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa frågeställningar och att ta en idé från idéstadiet till genomförande och implementering.​

Vår expertis ligger i gränslandet mellan strategi, operativ verksamhet och digital teknik vilket gör att vi kan hjälpa er att definiera era affärskritiska frågeställningar – och transformera verksamheten.

 

KONTAKT

Karin Bildt
Business Owner 
+46 73 082 53 58
karin.bildt@soprasteria.com

Karin Bildt

Bild kunde inte laddas in

Strategy & insight

Att navigera i en föränderlig omvärld

I en tid med hög förändringstakt och en osäker morgondag är det viktigare än någonsin att ha en djup förståelse kring rådande trender och möjliga påverkansfaktorer. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med våra kunders strategiska utmaningar för att säkerställa att de är väl rustade inför morgondagen. Genom kombinerad expertis inom bransch, affärsutveckling och teknikens möjligheter hjälper vi er att sätta er strategiska agenda. Tillsammans skapar vi insikter, beslutsunderlag och konkreta planer för era strategiska satsningar, med en tydlighet i frågeställningar som varför och hur.

Business Transformation

Att leda genom förändring

 

Många branscher står inför omfattande förändringar som kommer innebära både nya utmaningar och möjligheter kopplat till exempelvis nya tjänster, affärsmodeller och partnerskap. De aktörer som snabbt kan agera och transformera sin verksamhet står bäst rustade för framtiden.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med transformationer och säkerställa att rätt förutsättningar är på plats när det kommer till ex. organisation, arbetssätt och processer, effektivisering samt nyttjande av ny teknik. För att säkra effekthemtagning av en transformation krävs i många fall även en beteendeförändring hos medarbetaren där vi genom att arbeta strukturerat med förändringsledning säkerställer att er förändringsresa är förankrad i hela organisationen.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Hållbarhet

Att bygga långsiktigt hållbara lösningar


Med flertalet lagstiftningar och förordningar såsom EU taxonomin och CSRD är ett aktivt hållbarhetsarbete idag en viktig strategisk prioritering för många organisationer. Vi har god förståelse för bland annat hållbarhetsrådgivning och -strategi, där vi kan hjälpa er att genomföra en dubbel väsentlighetsanalys, implementera system för mätning av hållbarhetsdata eller hur du kan utveckla din verksamhet att bli mer hållbar. Vårt team är väl insatta i både hållbarhetsområdet och digital teknik och vi kan hjälpa er på hela resan, oavsett om ni befinner er i startgroparna i arbetet eller om ni agerar pionjär inom området. Med vår kompetens inom ESG och konkreta verktyg guidar vi er mot hållbara metoder, tillhandahåller strategier för framgång, effektiv kommunikation, effektfull rapportering och operativ omstrukturering.

Informationssäkerhet, dataskydd och risk

Rätt skyddsnivå för information för en modigare verksamhet

I takt med att allt fler processer digitaliseras hanterar vi alltmer affärskritisk information digitalt. Samtidigt ser vi att de regulatoriska kraven ökar inte minst genom regleringar från EU inom hantering av personuppgifter, samhällsviktig verksamhet och användning av AI. Med utgångspunkt i era förutsättningar hjälper vi er att identifiera skyddsvärda tillgångar och ta fram lämpliga skyddsåtgärder och att synliggöra och värdera de risker som verksamheten tar.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Informatik

Strukturerad datahantering för effektivare processer

Korrekt, strukturerad och standardiserad information skapar förutsättningar för återanvändning och effektivisering i både systemförvaltning och verksamhet. Våra erfarna informatiker hjälper er verksamhet att identifiera och strukturera de datamängder som är kritiska för er verksamhet genom att beskriva verksamhetens behov av informationshantering så att behoven kan tillgodoses i informationssystemen.Vill du veta hur vi kan hjälpa just er?

Karin Bildt

Business Owner

karin.bildt

+46 73 082 53 58