Sverige

Vi lever i en omvälvande tid som präglas av en hög förändringstakt där organisationer måste anpassa sig efter såväl rådande makrotrender och omvärldsfaktorer som branschspecifika trender. Utvecklingstakten på ny teknik är exponentiell och därtill är konkurrensen större än någonsin, vilket skapar ett behov för nya affärsmodeller och samarbeten med externa aktörer. ​

I all denna komplexitet kan det vara utmanande att navigera och sätta sina egna mål och visioner. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa frågeställningar och att ta en idé från idéstadiet till genomförande och implementering.​ Vår expertis ligger i gränslandet mellan strategi, operativ verksamhet och digital teknik vilket gör att vi kan hjälpa er att definiera era affärskritiska frågeställningar – och transformera verksamheten.

Undrar du över något? Hör av dig!

Eva Aldén, Business Unit Director 
eva.alden@soprasteria.com
+46 732 598 397

Bild kunde inte laddas in

En framtida kundservicetorganisation via innovativa metoder

Nynas tog hjälp av Sopra Steria för att ta fram en modern och effektiv kundtjänstorganisation. Genom att använda Design Thinking-metodik och nära samarbete med Nynas har Sopra Steria utvecklat skräddarsydda lösningar som inte bara förbättrar kundupplevelsen utan även optimerar interna processer. Resultatet är en förbättrad kundnöjdhet, ökad transparens och en effektivare organisation som skapar långsiktigt värde för både kunder och medarbetare.

Bild kunde inte laddas in

Business Transformation

Förändringsledning

 

Många branscher står inför omfattande förändringar som kommer innebära både nya utmaningar och möjligheter kopplat till exempelvis nya tjänster, affärsmodeller och partnerskap. De aktörer som snabbt kan agera och transformera sin verksamhet står bäst rustade för framtiden.

Vi har lång erfarenhet av förändringsledning, att arbeta med transformationer och säkerställa att rätt förutsättningar är på plats när det kommer till ex. organisation, arbetssätt och processer, effektivisering samt nyttjande av ny teknik. För att säkra effekthemtagning av en transformation krävs i många fall även en beteendeförändring hos medarbetaren där vi genom att arbeta strukturerat med förändringsledning säkerställer att er förändringsresa är förankrad i hela organisationen.

Information security, data protection and risk

Rätt skyddsnivå för information för en modigare verksamhet

I takt med att allt fler processer digitaliseras hanterar vi alltmer affärskritisk information digitalt. Samtidigt ser vi att de regulatoriska kraven ökar inte minst genom regleringar från EU inom hantering av personuppgifter, samhällsviktig verksamhet och användning av AI. Med utgångspunkt i era förutsättningar hjälper vi er att identifiera skyddsvärda tillgångar och ta fram lämpliga skyddsåtgärder och att synliggöra och värdera de risker som verksamheten tar.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Informatics

Strukturerad datahantering för effektivare processer

Korrekt, strukturerad och standardiserad information skapar förutsättningar för återanvändning och effektivisering i både systemförvaltning och verksamhet. Våra erfarna informatiker hjälper er verksamhet att identifiera och strukturera de datamängder som är kritiska för er verksamhet genom att beskriva verksamhetens behov av informationshantering så att behoven kan tillgodoses i informationssystemen.

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt lösning för er verksamhet

Oavsett om ni vill byta ut ett föråldrat system, framtidssäkra er verksamhet i en allt mer föränderlig värld, eller bara ta ett förusättningslöst möte så är vi redo att vara en proaktiv partner på er transformationsresa. Vi är en global aktör med bredd att vara med från idé till verkställande. 
Jag godkänner att Sopra Steria sparar mina uppgifter. Det här formuläret samlar in uppgifter så att vi kan kontakta dig. Läs vår integritetspolicy för mer information.*
Jag vill gärna att Sopra Steria tipsar mig om relevanta inbjudningar, inlägg och annan information.
* = obligatoriskt