Välj ditt land

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Tillsammans når vi längre

Vi vill bygga en positiv framtid med tekniken i fokus, tillsammans med våra medarbetare och kunder. Vi gör det genom att vara nyfikna, med en ständig vilja att utvecklas.

Bild kunde inte laddas in

Vision, löfte och kultur


Vår vision

Med passion för människor och teknik skapar vi en bättre framtid tillsammans.

Vår vision beskriver vårt uppdrag och målet med vår verksamhet, satt i ett större sammanhang. För oss är det lika viktigt att arbeta för människors bästa som det är att utnyttja tekniken fullt ut, och hur vi tillsammans med våra medarbetare, partners och kunder kan skapa en bättre framtid tillsammans.

Vårt löfte

Tillsammans når vi längre

Vårt löfte är till våra medarbetare, kunder och samhället i stort. Det beskriver vår filosofi att tillsammans med varandra når vi längre och baseras på ett afrikanskt ordspråk: ”Vill du gå snabbt, gå ensam. Vill du nå långt, gå tillsammans.”

Vår kultur

Power of Sharing

Power of Sharing beskriver vår kultur, vårt sätt att arbeta och förhålla oss till varandra. Vi tror på kraften i att dela med oss av vår kunskap till varandra, våra kunder och samhället i stort. Vi har en öppen kultur där alla är med och bidrar till företagets framgång.

Våra värderingar

Vår starka kultur bygger på samverkan och teamwork. Genom att dela med oss av vår kunskap och vår positiva kultur bygger vi långsiktiga relationer med både medarbetare och kunder.

Våra värderingar är vad som förenar oss och visar vad vi står för - vi har driv, nyfikenhet, kundfokus och hjärta.

Driv

Vi har energi och driv. Vi är entreprenöriella, lösningsorienterade, innovativa, framåtsträvande, proaktiva och hjälpsamma. Vår positiva energi och framåtanda smittar av sig på vår omgivning.

Nyfikenhet

På samma sätt som vi delar med oss av vår kunskap, är vi också bra på att lyssna på andra. Vi håller oss i framkant genom att hela tiden ta in kunskap från omvärlden, marknaden, kunder och kollegor.

Kundfokus

Vi sätter våra kunder i fokus i allt vi gör. Vi arbetar tillsammans med dem som deras utvalda, pålitliga och professionella transformationspartner. Vi delar med oss av vår kunskap, lyssnar in kundens behov och är proaktivt framåtsyftande i vårt agerande. Vi är nära våra kunder och deras organisationer, vi är leveranssäkra och pålitliga.

Hjärta

Vi har hjärta och passion i det vi gör. Vi är lagspelare som visar respekt för varandra, tar ansvar och hjälper varandra att lyckas.

Bild kunde inte laddas in