Sverige

We at Sopra Steria är ett initiativ som ämnar att skapa en ökad medvetenhet och förståelse kring inkludering och mångfald. Initiativet har vuxit fram från WASS, Women at Sopra Steria, och därför är det även viktigt att belysa att vi vill fortsätta arbeta för en mer jämställd techbransch. För att möjliggöra erfarenhetsbyte och inspiration driver initiativet We at Sopra Steria både interna och externa event för alla. Vår ambition är att vara förebilder inom inkludering och mångfald.

 

Bild kunde inte laddas in

För en mer jämställd bransch

IT-branschen har länge kämpat med att locka och behålla kvinnor på arbetsplatsen. En av anledningarna till detta är den arbetsmiljön som råder, där mansdominans på arbetsplatsen och bristande utvecklingsmöjligheter är vanligt förekommande. Denna problematik har lett till att många kvinnor väljer att söka sig bort från branschen eller till andra typer av roller.* 

Enligt undersökningar uppger hela 60% av kvinnorna att de inte anser att en karriär inom IT-branschen är för dem och av dessa menar 67% att en sådan karriär inte passar deras personlighet. ** Detta har resulterat i en situation där endast 30% av de som arbetar inom Tech-branschen är kvinnor, och på branschnivå innehar kvinnorenbart 31 % av chefs- och VD-roller.*** 

Vidare har undersökningar visat att unga kvinnor inte söker sig till Tech-branschen på grund av att endast 12 % upplever att information och annonseringar kring IT-utbildningar och IT-jobb inte riktar sig till dem.**  

För att motverka denna utveckling startade SopraSteria 2015 WASS, ett jämställdhetsinitiativ med ambitionen att bidra till en mer jämställd Tech-bransch genom att skapa medvetenhet kring ämnet. 

Externt engagemang

Externa event är en viktig del av We at Sopra Sterias arbete för att skapa engagemang och sprida medvetenhet kring jämställdhet inom Tech-branschen. Genom att organisera event där vi bjuder in externa deltagare kan We at Sopra Steria nå ut till en bredare publik och skapa en dialog om jämställdhet och mångfald med målet att utbilda och inspireraDetta innefattar även att skapa event som alla, oavsett ålder och bakgrund, intresserar sig för. Utöver detta deltar We at Sopra Steria i flera forum som belyser jämställdhetsfrågor, exempelvis som sponsor för Fannys Förebilders gala. 

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Internt engagemang

Förutom externa event arbetar vi Sopra Steria även internt med We at Sopra Steria. Dels för att alla våra medarbetare ska ha en plats att vända sig till och att vi bygger förebilder internt och finns där för varandra. Detta gör vi genom att samlas och prata om olika relevanta ämnen för jämställdhetkontinuerligt inkludera alla anställda och skapa interna event där alla är välkomna. Målet med detta är att skapa medvetenhet kring och dela kunskap om jämställdhet och mångfald på bolaget oavsett vem du är. 

 

Bild kunde inte laddas in

Sopra Steria på Instagram

Följ oss på @soprasteria_se och kika på höjdpunkten WE för att ta del av tidigare happenings.Har du frågor? Hör av dig!

Johanna Romanoff

Strategiskt ansvarig We at Sopra Steria

johanna.romanoff