Välj ditt land

Vårt erbjudande

APPLICATION DEVELOPMENTVi har över 20 000 internationella kollegor som arbetar inom Application Lifecycle Management (ALM), ett tjänsteerbjudande som inkluderar utveckling och support av applikationer.
BUSINESS TRANSFORMATIONIdag sker utvecklingstakten mycket snabbt och för att kunna öka kundnöjdheten och den interna effektiviteten ställs allt större krav på en kontinuerlig och lättrörlig verksamhetsutveckling.
CLOUD SERVICESVårt erbjudande inom molntjänster kallas RightCloud-koncept som är utvecklat för att använda molnplattformar på ett snabbt och effektivt sätt. Vi är partners med bland andra Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure och IBM Cloud.
CRM & ERPSalesforce / Microsoft Dynamics 365 / Power platforms. Med fokus på skalbarhet, framtidssäkring och verksamhetsnytta för våra kunder, läs mer om vårt CRM och ERP-erbjudande.
CYBER SECURITY & CONNECTIVITYVi erbjuder våra kunder konsulter inom säkerhet (IAM) vilket blivit mycket efterfrågat i samband med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) trädde ikraft.
DATA & ANALYTICSGenom att samla in, strukturera och analysera information hjälper vi våra kunder att förbättra sin verksamhet och skapa framgång i deras affär.
DIGITAL WORKPLACEVi hjälper våra kunder att implementera Digital Workplace-lösningar för att de ska kunna tillhandahålla verktyg och IT-miljöer som befriar istället för att begränsa användarna.
DIGITAL WORKFLOWGenom att skapa en företagsgemensam plattform med integrerade processer får våra kunder en enklare vardag där ärenden hanteras snabbare och smidigare och effektiviteten ökar. Service Now.
EXPERIENCE DESIGNUX / Service Design / Communication. Vi kombinerar användarvänlig design med teknik i framkant för att skapa bästa möjliga upplevelse för era användare & kunder.
EXPERIENCE SOLUTIONSWebbutveckling, CMS, Headless, e-handel, prestanda och säkerhet. Här hittar ni den tekniska expertisen i vår digitalbyrå Experience Design & Solutions.
GLOBAL DELIVERYVår globala verksamhet är ett nyckelelement i vår integrerade leveransmodell som erbjuder högkvalitativa och innovativa sourcing-tjänster.
INTEGRATION & ARCHITECTUREVi är experter på integration och arkitektur som samlar affärskritisk information där ni behöver den.
INTERNET OF THINGSNär allt fler prylar får internetuppkoppling uppstår nya möjligheter. Vi hjälper er att ta tillvara på dessa för att effektivisera verksamheten och bli mer konkurrenskraftiga med hjälp av innovativa lösningar.
MODERN WORKPLACEFör att kunna erbjuda sina medarbetare värde, utveckling och flexibilitet behöver företag aktivt arbeta med att skapa digitala möjligheter som skapar arbetsglädje.
QUALITY & ASSURANCESopra Sterias kvalitetssystem innehåller metoder som rekommenderas för att kvalitetssäkra i samband med genomförande av projekt.
SYSTEM DEVELOPMENTVi erbjuder högpresterande agila team som är vana att arbeta tillsammans och är experter inom den senaste tekniken. Våra konsulter kan utveckla avancerade kundanpassade IT-system inom både JAVA och .NET.

Våra partners