Välj ditt land

Vårt erbjudande

APPLICATION DEVELOPMENTVår tjänstemodell är utvecklad för att hantera de ständigt ökade förväntningarna på systemens flexibilitet samt kortare utvecklingscykler, läs mer här.
CLOUD SERVICESVårt RightCloud-koncept är utvecklat för att hjälpa dig att använda molnplattformar på ett snabbt och effektivt sätt.
CRM & ERPSalesforce / Microsoft Dynamics 365 / Power platforms. Med fokus på skalbarhet, framtidssäkring och verksamhetsnytta för våra kunder.
CYBER SECURITY & CONNECTIVITYI samband med att den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) trädde ikraft har både intresset för och behovet av IAM exploderat.
DATA & ANALYTICSGenom att samla in, strukturera och analysera information hjälper vi våra kunder att förbättra sin verksamhet och skapa framgång i deras affär.
DIGITAL WORKPLACEVi hjälper våra kunder att implementera Digital Workplace-lösningar för att de ska kunna tillhandahålla verktyg och IT-miljöer som befriar istället för att begränsa användarna.
DIGITAL WORKFLOWGenom att skapa en företagsgemensam plattform med integrerade processer får våra kunder en enklare vardag där ärenden hanteras snabbare och smidigare och effektiviteten ökar. Service Now.
EXPERIENCE DESIGNUX / Service Design / Communication. Vi kombinerar användarvänlig design med teknik i framkant för att skapa bästa möjliga upplevelse för era användare & kunder.
EXPERIENCE SOLUTIONSWebbutveckling, CMS, Headless, e-handel, prestanda och säkerhet. Här hittar ni den tekniska expertisen i vår digitalbyrå Experience Design & Solutions.
GLOBAL DELIVERYVår globala verksamhet är ett nyckelelement i vår integrerade leveransmodell som erbjuder högkvalitativa och innovativa sourcing-tjänster.
INTEGRATIONVi är experter på integrationer som samlar affärskritisk information där ni behöver den.
INTERNET OF THINGSNär allt fler prylar får internetuppkoppling uppstår nya möjligheter. Vi hjälper er att ta tillvara på dessa för att effektivisera verksamheten och bli mer konkurrenskraftiga med hjälp av innovativa lösningar.
MANAGEMENT & BUSINESS ANALYSISVåra managementkonsulter hjälper dig med allt från ekonomistyrning, organisation, ledarskap, affärsutveckling och förändringsledning till IT-strategi.
MODERN WORKPLACEFör att kunna erbjuda sina medarbetare värde, utveckling och flexibilitet behöver företag aktivt arbeta med att skapa digitala möjligheter som skapar arbetsglädje.
QUALITY & ASSURANCESopra Sterias kvalitetssystem innehåller metoder som rekommenderas för att kvalitetssäkra i samband med genomförande av projekt.
STRATEGY & INNOVATIONIdag sker utvecklingstakten mycket snabbt och för att kunna öka kundnöjdheten och den interna effektiviteten ställs allt större krav på en kontinuerlig och lättrörlig verksamhetsutveckling.