Välj ditt land

Vårt erbjudande

AFFÄRS- OCH CRM-SYSTEMFör att säkerställa att systemen kan användas optimalt på lång sikt fokuserar vi på skalbarhet, framtidssäkring och verksamhetsnytta.
APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENTTjänsten Application Lifecycle Management är en tjänstemodell utvecklad för att hantera de ständigt ökade förväntningarna på systemens flexibilitet samt kortare utvecklingscykler.
DATA & ANALYTICSGenom att samla in, strukturera och analysera information hjälper vi våra kunder att förbättra sin verksamhet och skapa framgång i deras affär.
DIGITAL WORKPLACEVi hjälper våra kunder att implementera Digital Workplace-lösningar för att de ska kunna tillhandahålla verktyg och IT-miljöer som befriar istället för att begränsa användarna.
DIGITALT LEDARSKAPGenomförande av digital transformation utan att ha insikt och förståelse för det humana perspektivet kan skapa många problem som kan undvikas med rätt vägledning och stöd.
EFFEKTSTYRNINGSopra Sterias process för effektstyrning säkerställer att rätt effekter uppnås när verksamhetssystem och lösningar utvecklas.
E-HANDELTillsammans arbetar vi fram en långsiktig helhetslösning som passar er och som möter era krav vad gäller teknik såväl som användbarhet.
EXPERIENCE DESIGNVi kombinerar användarcentrerad design med teknik i framkant för att skapa bästa möjliga upplevelse för era användare & kunder.
EXPERIENCE SOLUTIONSWebbutveckling, CMS, Headless, e-handel, prestanda och säkerhet. Här hittar ni den tekniska expertisen i vår digitalbyrå Experience Design & Solutions.
GLOBAL LEVERANSVår globala verksamhet är ett nyckelelement i vår integrerade leveransmodell som erbjuder högkvalitativa och innovativa sourcing-tjänster.
IDENTITY & ACCESS MANAGEMENTI samband med att den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) trädde ikraft har både intresset för och behovet av IAM exploderat.
INTEGRATION MED KUNDFOKUSVi är experter på integrationer som samlar affärskritisk information där ni behöver den.
INTERNET OF THINGSNär allt fler prylar får internetuppkoppling uppstår nya möjligheter. Vi hjälper er att ta tillvara på dessa för att effektivisera verksamheten och bli mer konkurrenskraftiga med hjälp av innovativa lösningar.
KVALITETSSÄKRINGSopra Sterias kvalitetssystem innehåller metoder som rekommenderas för att kvalitetssäkra i samband med genomförande av projekt.
MANAGEMENT & BUSINESS ANALYSISVåra managementkonsulter hjälper dig med allt från ekonomistyrning, organisation, ledarskap, affärsutveckling och förändringsledning till IT-strategi.
MODERN WORKPLACEFör att kunna erbjuda sina medarbetare värde, utveckling och flexibilitet behöver företag aktivt arbeta med att skapa digitala möjligheter som skapar arbetsglädje.
RIGHTCLOUDVårt RightCloud-koncept är utvecklat för att hjälpa dig att använda molnplattformar på ett snabbt och effektivt sätt.
SERVICE MANAGEMENT SOLUTIONSGenom att skapa en företagsgemensam plattform med integrerade processer får våra kunder en enklare vardag där ärenden hanteras snabbare och smidigare och effektiviteten ökar.
VERKSAMHETS-UTVECKLINGIdag sker utvecklingstakten mycket snabbt och för att kunna öka kundnöjdheten och den interna effektiviteten ställs allt större krav på en kontinuerlig och lättrörlig verksamhetsutveckling.