Sverige

Från telegram till hörnsten i samhällsutveckling.

Telekom har under sin livstid vuxit till att bli en central och kritisk del i vårt samhälle, inte minst för organisationer att bedriva sin verksamhet. Som möjliggörare för bland annat kommunikation, innovation och strukturellt stöd är välintegrerade IT-lösningar idag en hygienfaktor för framgångsrika organisationer inom både privat och offentlig sektor. Organisationer där dagens utmaningar och morgondagens lösningar är i fokus.

Kontaktperson:
Anders Uddenberg
Sales

Uppgifter:
+46 73 326 08 55
anders.uddenberg@soprasteria.com

Bild kunde inte laddas in

Information och data är den nya oljan

Med information och data beskrivet som ”den nya oljan” tillsammans med krav på tillgänglighet, effektivitet och säkerhet är telekom och tillhörande lösningar ett måste för att hålla sig relevant och konkurrenskraftig. Genom flexibla IT-lösningar som stödjer verksamhetsmål och organisatorisk utveckling är det möjligt att möta både interna och externa krav från organisation och kunder, samhälle och intressenter. Välgrundade lösningar som syftar till att driva innovation, utveckling och förändring med fokus på människa, teknik och organisation.

Kompetens inom telekom sedan 1995

Aktörer på telekommarknaden befinner sig på en arena vars förutsättningar förändras i snabb takt. För att konkurrera framgångsrikt krävs ett flexibelt IT-stöd och en snabbrörlig verksamhet. Sopra Steria har ett stort kunnande inom både verksamhet och teknik efter många lyckade projekt och uppdrag hos telekomoperatörer. Redan 1995 fick Sopra Steria sitt första stora projekt inom telekombranschen. Det bestod i att implementera lösningar för fakturering och kundhantering för Com Hem. Idag har vi ett stort antal telekomkunder i Sverige, Norge och Finland, bland annat driver vi framgångsrika projekt hos Tele2, Telia, Telenor och RiksTV för att nämna några.

Bild kunde inte laddas in