Sverige

Telenor Connexion uppgraderar till molnet med Business Central

Telenor Connexion som är en ledande, global leverantör av Internet of Things (IoT)-tjänster för stora, internationella företag, identifierade behovet av att uppgradera sitt on-prem-baserade affärssystem Navision 2015 (NAV).

Behovet uppstod då deras gamla system och servrar började nå slutet på sin livslängd och man ville ha ett system som bättre gick att anpassa efter verksamhetens förändrade behov.

Det var viktigt att det nya affärssystemet kunde uppfylla Telenor Connexions mål med att ständigt förbättra kundnöjdhet och effektivisera verksamheten. Att övergå till det molnbaserade affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC), sågs som ett bra sätt att modernisera affärssystemet, och med den minsta påverkan på befintliga affärer.

Vad bidrog vi med?

En förstudie gjordes där befintliga anpassningar granskades och utvärderades för att se om de fortfarande behövdes i Business Central (BC), eller om standardfunktionaliteten i BC var tillräcklig för att täcka behoven. För att kunna göra en ordentlig utvärdering av BC sattes en demomiljö upp där masterdata lästes in från NAV för att låta Telenor Connexion testa sina processer mot BC funktionalitet. Miljön användes också av olika användare inom Telenor Connexion så att de fritt kunde utforska och prova systemet som del i förändringsarbetet och för att förbereda användarna på vad som skulle komma.

Cecilia Tideström, Head of Accounting på TCXN, var med under implementeringsfasen.

- Vi upplevde Sopra Steria som en lyhörd och kompetent partner i uppgraderingsprojektet. Det var ett stort engagemang från alla involverade. Vi löste till exempel User Acceptance Testing (UAT)-tester smidigt tack vare täta avstämningar och snabb återkoppling. Samarbetet har gett oss en god grund för fortsatt partnerskap i förvaltningsfasen och goda möjligheter till att nyttja Business Centrals funktionalitet för effektivare processer, berättar Cecilia.

Nytt system, nytt arbetssätt

BC och NAV delar samma kodbas och mycket funktionalitet, vilket möjliggjorde en sömlös övergång. Däremot medföljde bytet en omställning för Telenor Connexion i form av att bryta gamla mönster och jobba på ett annorlunda sätt. Med BC valde man att använda en mer standardiserad lösning med färre anpassningar än tidigare.

Vilket värde skapade vi åt Telenor Connexion?

Med uppgraderingen av affärssystemet fick Telenor Connexion tillgång till ett modernt och flexibelt molnbaserat system som stödjer verksamheten och där manuella rutiner har minimerats. Tidigare anpassningar och add-ons ersattes till stor del av standardfunktionalitet som finns i BC. Processer i det dagliga arbetet såsom kund- och leverantörshantering kommer hanteras av arbetsflöden och attestering för arbetsflöden sätts upp för att effektivisera arbetet.

TCXN hade även behov av en ny lösning för elektronisk fakturahantering och Medius Ascendo, numera AscendoGo, valdes ut som lämpligt system för att uppfylla faktureringsbehoven. Utöver detta använder de nu även BCs inbyggda koppling till analysverktyget PowerBI för uppföljning och analys som avsevärt förbättrat möjligheterna till utdata och analys av ekonomisk information.

Den molnbaserade lösningen kräver inte någon driftmiljö eller hårdvara, det tillkommer med andra ord inga ytterligare kostnader för att använda systemet.

- Det känns bra att byta från den gamla on-prem lösningen till en modern Cloud-baserad standardlösning. Vi är nu i början av en spännande resa med BC som ger oss möjlighet att hålla en hög standard till våra interna, såväl som våra externa kunder, säger Brian Coleman, Head of Billing på Telenor Connexion, som var delaktig i hela processen med att byta system.

Vad händer sen?

Projektet har nu övergått till en förvaltning och framöver kommer Sopra Steria arbeta med att förvalta och vidareutveckla affärssystemet utefter de behov Telenor Connexion har. Sopra Steria tillhandahåller även support och deltar och inspirerar i den långsiktiga planeringen av hur lösningen ska vidareutvecklas.

För Sopra Steria är det viktigt att över tid ge Telenor Connexion support för att kunna nyttja affärssystemet optimalt i verksamheten.

 

 

Kontaktperson:
Christer Söderholm
Business owner: Business Applications

Uppgifter:
+46 70 896 60 73
christer.soderholm@soprasteria.com


Bild av Business Owner: Business Applications Christer Söderholm

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta:

Christer Söderholm

Business Owner: Business Applications

+46 70 896 60 73

christer.soderholm@soprasteria.com