Sverige

Transportsektorn pressas från flera håll. Fler och fler resenärer skapar kapacitetsutmaningar för fordon och infrastruktur. Ekonomiska villkor efter finanskrisen begränsar investeringsmöjligheter för många företag. Samtidigt ställer klimatkrisen och samhällsutvecklingen allt högre krav på en hållbar och miljövänlig drift. Nya handelsmönster och ökad globalisering ger ökade logistiska utmaningar i samband med pålitlighet, spårbarhet och prestanda i kombination med kostnadseffektivitet. Avregleringen har lett till ett utmanande företagsklimat med ökad konkurrens, internationaliserad verksamhet och ett antal förvärv och fusioner.

Vi kan hjälpa till

I mer än 40 år har Sopra Steria stöttat företag i transport- och logistiksektorn. Mer än 600 av våra specialister arbetar dedikerat med sektorn. Uppdragen omfattar allt från IT-strategisk rådgivning till utveckling av system för trafikövervakning, biljettförsäljning och realtidsreseinformation.

En pålitlig partner

Vi har levererat övervaknings- och informationslösningar till flygplatser över hela världen, bland annat Charles de Gaulle, Orly, Frankfurt och Rom. Vår Traffic Expert trafikövervakningssystem garanterar säker dragkraft på motorvägar i hela Europa och användes under ombyggnaden av Motorring 3 i Köpenhamn. Stora delar av det europeiska järnvägsnätet utnyttjar vårt övervakningssystem Europtirails.

Vi är kvalificerade

Sopra Steria är kvalificerad leverantör i följande Achilles-nätverk:

  • TransQ (ID 201282)
  • Utilities Nordics & Central Europe (ID 119033)

ANSVARIG

Anders Uddenberg
Sales

Anders Uddenberg

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt lösning för er verksamhet

Oavsett om ni vill byta ut ett föråldrat system, framtidssäkra er verksamhet i en allt mer föränderlig värld, eller bara ta ett förusättningslöst möte så är vi redo att vara en proaktiv partner på er transformationsresa. Vi är en global aktör med bredd att vara med från idé till verkställande. 
Jag godkänner att Sopra Steria sparar mina uppgifter. Det här formuläret samlar in uppgifter så att vi kan kontakta dig. Läs vår integritetspolicy för mer information.*
Jag vill gärna att Sopra Steria tipsar mig om relevanta inbjudningar, inlägg och annan information.
* = obligatoriskt