Sverige

På vägen mot ett fossilfritt Sverige 2040 öppnar sig en spännande horisont för energisektorn. Elektrifiering och digital transformation banar vägen mot en hållbar framtid men också många möjligheter och utmaningar för olika organisationer.

Inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige har många branscher tagit fram färdplaner för vägen mot fossilfrihet år 2040. Detta mål i kombination med en ökad grad av elektrifiering i samhället medför stora möjligheter för energisektorn. Den digitala transformationen innebär att verksamheter behöver utvecklas. Det finns många vinster att göra men för att till fullo kunna ta del av dem behöver organisationer förändra arbetssätt, processer och hur verksamheten är organiserad. 

Lösningar inom AI och dataanalys har stor potential att rationalisera verksamheter samtidigt som det kräver ett kontinuerligt arbete för att garantera den säkerhet som förväntas av kund och samhället. Digitaliseringen av energisektorn innebär även en möjlighet att utveckla kundcentrerade affärer som möter kunders behov med individanpassade lösningar, produkter och tjänster.

Undrar du något, hör av dig! 

Helena Wallensäter, Business Developer Energy
helena.wallensater@soprasteria.com

Bild kunde inte laddas in

Resan mot att bli en mer datadriven organisation

Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad, vilket innebär att de arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Sopra Steria hjälper Göteborg Energi att agera på sin vision och att gå från ett produktbolag till ett kunddrivet tjänstebolag med intuitiva, användarvänliga tjänster som hjälper kunderna i deras klimatomställning

Bild kunde inte laddas in

Verksamhetsutveckling

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för energisektorn. Men för att kapitalisera på dessa möjligheter behöver organisationen ha förutsättningar att tillämpa kundcentrerade och data- och analysdrivna arbetssätt. Det handlar om att snabbare kunna fatta väl underbyggda beslut, men också om att ha rätt kultur och förmågor för att kunna ställa om när förutsättningarna förändras. Det i sin tur ställer nya krav på organisation, processer och inte minst enskilda medarbetare.

Läs mer om verksamhetsutveckling

Datadriven affärsutveckling

Digitaliseringen möjliggör utveckling av nya affärsmodeller, där elektrifiering och hållbarhet driver hela energisektorn framåt. Teknik och lösningar utvecklas i rask takt. Nya aktörer intar marknaden och kundernas förväntningar på elbranschen förändras. I samma takt behöver branschen arbeta proaktivt med sitt produkt- och tjänsteerbjudande samt sin affärsmodell för att förbli relevanta på en föränderlig marknad. Affärsutvecklingen måste vara kundcentrerad och driven av insikter istället för åsikter. Vägen dit är att arbeta data- och analysdrivet.

Läs mer om datadriven affärsutveckling

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

IT-säkerhet – en förutsättning för den digitala omvandlingen

Nätbrottslighet är en av de största utmaningarna många företag och organisationer står inför idag. Cyberattacker breder ut sig och är en av den snabbast växande kriminella aktiviteterna i världen. Digitaliseringen med nyckeltrender som mobilitet, big data, IoT, AI eller maskininlärning kan öka mottagligheten för cyberattacker.

I energisektorn, som driver samhällskritiska funktioner, drivs IT-säkerhetsfrågan till sin spets när utvecklingen av digitala system och elektronisk kommunikation för övervakning, styrning och inhämtning av mätvärden och andra ”smarta” funktioner accelererar.

Läs mer om IT-säkerhet

Avancerad dataanalys i energisektorn

Dataanalys i dess olika former är på framfart och väntas vara en katalysator till vårt nästa paradigmskifte. Dataanalys innebär stora möjligheter för energisektorn. I takt med att datamängden ökar, breddas också dess användningsområden och de nyttor som skapas - ökad kundnytta, högre lönsamhet och bättre balansering av energisystemet, för att nämna några. 

Läs mer om avancerad dataanalys

Bild kunde inte laddas in

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt lösning för er verksamhet

Oavsett om ni vill byta ut ett föråldrat system, framtidssäkra er verksamhet i en allt mer föränderlig värld, eller bara ta ett förusättningslöst möte så är vi redo att vara en proaktiv partner på er transformationsresa. Vi är en global aktör med bredd att vara med från idé till verkställande. 
Jag godkänner att Sopra Steria sparar mina uppgifter. Det här formuläret samlar in uppgifter så att vi kan kontakta dig. Läs vår integritetspolicy för mer information.*
Jag vill gärna att Sopra Steria tipsar mig om relevanta inbjudningar, inlägg och annan information.
* = obligatoriskt