Sverige

Ecohz tillhandahåller B2B-lösningar för att nå nettonollutsläppsmål och hjälpa företag att minska utsläppen från drifts- och leveransskedjor. EGGS har stöttat dem med konceptualisering och utveckling av en digital marknadsplats för certifikat för förnybar el – Energy Attribute Certificate (EACs).

Detta projekt har levererats av EGGS Design – vår innovationspartner och del av Sopra Steria Sverige sedan 2022. Du kan läsa mer om EGGS här.

Vill du veta mer? 

Maria Hofverberg
UX-Director
+46 70 255 45 43
maria.hofverberg@soprasteria.com

Bild kunde inte laddas in

Från en analog till en digital marknadsplats

Genom att gå från en främst analog verksamhet till en digital marknad kan Ecohz nå kunder mer effektivt och erbjuda den information de behöver. EGGS har hjälpt dem med konceptualisering, att samla in användarinsikter och designa en pilot för en digital portal som uppfyller kundernas behov för att göra effektiva EAC-inköp.

Förstå marknaden – både uppströms och nedströms

Innan konceptualisering av en produkt för en komplex marknad, som exempelvis certifikat för elmarknaden, behöver man skapa sig en förståelse för både marknaden och användarna. Genom att göra insiktsarbete både uppströms (där förnybar energi produceras – av elproducenterna) och nedströms (där certifikaten köps av företagen), kunde EGGS få en djup förståelse för marknaden. EGGS kartlade pain points hos både elproducenterna och företagen som köper certifikaten. På så sätt kunde man förstå de förändrade kundbehoven inom denna komplexa och snabbt växande marknad.

Möjliggör ett stabilare flöde av utbud och efterfrågan

En av de viktigaste insikterna från de företag som köper elcertifikat var att de ofta har en relativt rigid årlig rytm av efterfrågan på att köpa certifikaten. Detta gör det svårt för elcertifikatsaktörer som Ecohz att leverera ett stadigt flöde av certifikat. Den digitala portalen gör inköpsprocessen enklare och snabbare, med möjlighet att prenumerera på certifikat. Detta löser två problem: 1) Det gör inköpsprocessen enklare och mindre tidskrävande och 2) Det ger Ecohz ett mer stabilt flöde av efterfrågningar.

Bild kunde inte laddas in

Resan fortsätter

Tack vare digitaliseringen av sina erbjudanden tar Ecohz nästa steg mot att skala sina tjänster för att gynna både elleverantörer, företag och planeten. Detta innebär att bli mer av ett tech-orienterat företag vilket kräver nya färdigheter och sätt att arbeta. Ecohz fortsätter framåt på denna resa och lanserar samtidigt nya tjänster för kunder längst vägen. EGGS hejar på Ecohz från sidlinjen!