Sverige

Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad, vilket innebär att de arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Bolaget ska dagligen, dygnet runt och året om, säkerställa att kunderna får prisvärd energi med hög leveranssäkerhet. Dessutom behöver de tillsammans med sina kunder medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Men att försörja en hel stad med ljus, kraft, värme och uppkoppling är komplext. 

 

VILL DU VETA MER?

Eva Aldén
Kundansvarig
eva.alden@soprasteria.com

Anna Sandell
Business Owner Data & Analytics
anna.sandell@soprasteria.com

Bakgrund

Göteborg Energi arbetar långsiktigt med den strategiska målsättningen att vara en lärande och datadriven organisation. Data och analysförmåga är centrala för att nå ambitiösa hållbarhetsmål, optimera processer och öka sin kundinsikt.

För att accelerera sin förflyttning och säkra tillgången till relevant kompetens har Göteborg Energi ingått partnerskap med två leverantörer, varav Sopra Steria är den ena. Syftet med partnerskapet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt, djupt och transparent samarbete med målet att realisera önskade effekter och hög grad av kunskapsdelning.

Bild kunde inte laddas in

Uppdraget

Vår leverans sträcker sig från att förstå och utvärdera verksamhetens behov till att utveckla, implementera och förvalta BI-lösningar. Designdrivna och agila arbetssätt används för att säkerställa att de lösningar som utvecklas löser faktiska problem samtidigt som de skapar värde för både medarbetare, kunder och verksamheten.

Exempel på uppdrag som genomförs inom ramen för samarbetet är strategiska utredningar, prediktiva analyser och utveckling av BI-lösningar för olika verksamhetsbehov.

Därutöver bidrar vi med inspirationsseminarier, metodstöd och proaktiv vidareutveckling av samarbetet över tid för att säkerställa lärande och effektrealisering.

Resultat och förväntade effekter

  • Användarvänliga BI-lösningar som möjliggör datadrivet beslutsfattande
  • Proaktiv förvaltning av BI-lösningar
  • Bättre förståelse för kundbehov och beteenden
  • Kostnadseffektivisering, resursoptimering och förbättrade arbetssätt och processer
  • Inspiration, kompetensutveckling och kompetensförsörjning