Sverige

Telge Energi – solcellsleverantör med kundfokus

Telge Energi är elbolaget som alltid har utmanat branschen. Först sänkte de priserna, sen kämpade de mot kolkraften, och nu tar de nästa kliv i att göra det möjligt för människor och företag att agera hållbart. Därför säljer de el märkt med Bra Miljöval, kämpar för hållbar vattenkraft och satsar på svensk solkraft. När efterfrågan på solceller alltmer växte från befintliga kunder, valde Telge Energi att starta ett helt nytt affärsområde för sol.

Bakgrund

Tidigare sålde Telge Energi solceller i samarbete med en extern partner som tog hand om kunden efter att beställningen var lagd. Men i takt med att allt fler kunder hörde av sig med ett intresse för solenergi, började de tänka om.                   

- Vi har alltid utmanat branschen så det kändes helt rätt att börja satsa mer på solenergi och att ta in Solaffären inhouse, berättar Mimmi Lehtonen, Systemansvarig och Projektkoordinator för Solaffären på Telge Energi.

Målbilden för Telge Energi var att ta ägarskap och ha full kontroll över hela Solaffären för att kunna hålla stadig fokus på tillväxtområdet, men också för att kunna göra kundupplevelsen bättre. De valde därför att ha all kompetens inom företagets väggar, för att på så sätt kunna stå som avsändare längst hela kedjan. Därmed får kunden en och samma kontaktperson under hela dennes resa.

Lösning

Det man ville göra var att ta fram ett flöde i Customer Relationship Management-systemet (CRM) för en ny produktgrupp, där befintliga strukturer och flöden skulle användas så långt det var möjligt. Det var också viktigt att säkerställa att lösningen även i framtiden kunde vidareutvecklas utan att behöva ändra grundstrukturen. Detta arbete gjordes tillsammans med Sopra Steria som redan var på plats hos Telge Energi sedan några år tillbaka.

- Eftersom vi hade en förståelse för Telge Energis befintliga IT-infrastruktur kunde vi ta fram ett antal förslag på hur vi skulle kunna nå målbilden som de hade satt upp. Efter noggranna överväganden valde Telge Energi att gå vidare med det förslag som vi och de trodde mest på, berättar Rikard von Krusenstierna, lösningsarkitekt på Sopra Steria.

Lösningen som Telge Energi valde baseras på Microsoft Dynamics 365 och möjliggjorde att de nu fick stenkoll på hela solcellsresan med full översikt i ett och samma system, från lead till installation, uppföljning, och eftermarknad.

Tidigare uppstod situationer när kundservice inte förstod vad kunden menade, på grund av brist på information om kundens projekt. Vid sådana situationer behövde kundservice skicka ärendet vidare till den externa installatörspartnern som i sin tur tog över kundärendet. Vilket enligt Telge Energi inte blev en bra kundupplevelse. Genom att nu kunna ta fram en checklista åt installatörerna för att dokumentera allt som sker, och en mobilapplikation där bilder på alla delar som utförs kan laddas upp, kan medarbetare numera se och förstå vad kunden menar direkt.

- Även kunden kan få bilder och dokumentering på allt vi har gjort, vilket undviker att kunden blir missnöjd. Alla avvikelser som registreras i mobilapplikationen hamnar i vårt CRM som sedan både kundservice och Solgruppen kan se, berättar Mimmi.

Resultat

1 mars 2020 lanserade Telge Energi Solaffären i egen regi och den nya lösningen har lett till både nöjdare kunder och nöjdare medarbetare!

- Våra solcellsrådgivare tyckte att det var för bra för att vara sant, berättar Mimmi. Den nya lösningen har förenklat vår vardag. Numera kan vi skräddarsy instrumentpanelen så att vi själva kan välja vad vi vill se på ”startsidan”. Dessutom har lösningen förenklat uppföljningen av vår försäljning. Tidigare har all statistik hanterats manuellt, vilket har varit tidskrävande, men nu är den processen väldigt smidig. Vi har tack vare uppföljningen i CRM en bättre koll på helheten.

Resultatet blev en riktig framgångssaga. Solcellsgruppen har överträffat flera av sina mål och konverteringsgraden från lead till offert ökade med 13% på ett år.

- Det fina resultatet är självklart inte bara systemstödets förtjänst men det har möjliggjort att expandera och vidareutveckla affärsområdet ytterligare. Flera andra affärsområden inom bolaget tittar nu på hur de kan göra liknande resor, avslutar Rikard von Krusenstierna.

Vill du veta mer?

Pu Fernqvist
Business Owner Microsoft D365
pu.fernqvist@soprasteria.com

Pu Fernqvist

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt lösning för er verksamhet

Oavsett om ni vill byta ut ett föråldrat system, framtidssäkra er verksamhet i en allt mer föränderlig värld, eller bara ta ett förusättningslöst möte så är vi redo att vara en proaktiv partner på er transformationsresa. Vi är en global aktör med bredd att vara med från idé till verkställande. 
Jag godkänner att Sopra Steria sparar mina uppgifter. Det här formuläret samlar in uppgifter så att vi kan kontakta dig. Läs vår integritetspolicy för mer information.*
Jag vill gärna att Sopra Steria tipsar mig om relevanta inbjudningar, inlägg och annan information.
* = obligatoriskt