Välj ditt land

Med passion för människor och teknik skapar vi en bättre framtid tillsammans.

Med passion för människor och teknik skapar vi en bättre framtid tillsammans.

Vilka vi är

Sopra Steria är ett internationellt konsultföretag som är ledande inom digital transformation av medelstora och stora organisationer. Vår unika kombination av specialistkompetens inom både verksamhetsutveckling och IT ökar värdet på och användbarheten av våra kunders satsningar.

I världen är vi mer än 46 000 medarbetare. 450 av oss finns här i Sverige, där var tredje medarbetare är en kvinna. Vår starka kultur bygger på samverkan och teamwork. Genom att dela med oss av vår kunskap och vår positiva kultur bygger vi långsiktiga relationer med både medarbetare och kunder. 

En unik position

Hos oss finns en unik kombination av erfarenheter och kompetenser som gör att vi kan hjälpa till med allt från affärs- och verksamhetsutveckling via projekt-och förändringsledning till systemutveckling, testning, driftsättning och daglig förvaltning av IT-system. På Sopra Steria i Sverige jobbar allt från statsvetare och beteendevetare, till systemarkitekter och specialister inom Experience Design och Cyber Security. Bredden ger oss en fantastisk spets och en unik position.

En europeisk ledare

Vårt bolag har franska rötter och finns idag representerat i de flesta länder i Europa och på de viktigaste globala marknaderna med cirka 46 000 medarbetare totalt. Sopra Steria rankas av Gartner som ett topp 5 bolag i Europa inom Digital Transformation.

I Sverige är vi 450 medarbetare, men vi är också en del av Sopra Sterias stora satsning i Skandinavien, där bland annat vårt norska systerbolag har en marknadsledande position med närmare 2 000 medarbetare.

Digital Transformation

Många av våra kunder möter ett ökande förändringstryck från sin omvärld. Stark efterfrågan, knappare resurser och ökad konkurrens gör att organisationer i såväl privat som offentlig sektor tvingas se över sin verksamhet i grunden – och söka nya vägar för att effektivisera och särskilja sig. Här kan vi bidra med vår unika kombination av verksamhets- och IT-kompetens.

Strategiskt rekommenderar vi våra kunder att arbeta datadrivet, kundcentrerat och agilt i sin digitala transformation.

Power of Sharing

Vi har en positiv kultur som tenderar att sprida sig hos våra kunder. Kulturen bygger bland annat på kunskapsdelning, självledarskap, transparens och teamwork. Med driv, nyfikenhet, kundfokus och hjärta tar vi oss an våra uppgifter och skapar en bättre framtid tillsammans.

På Sopra Steria jobbar högkompetenta medarbetare, var och en expert på sitt område. Det som förenar oss är att vi vet att vi når längre genom att jobba tillsammans. Det bor en enorm kraft i att dela kunskaper och erfarenheter med varandra och med kunderna. Vi kallar det här synsättet för Power of Sharing.

Fakta om Sopra Steria – i världen och i Sverige

  • Cirka 46 000 medarbetare i 30 olika länder

  • Omsättning cirka 4,3 miljarder euro (2020)

  • Bolaget är resultatet av en fusion mellan de franska konsultbolagen Sopra och Steria 2014.
  • Lång historia; Sopra grundades 1968, Steria 1969.
  • 2017 förvärvades den svenska konsultföretaget Kentor av Sopra Steria, som ett led i en större satsning att på allvar att etablera sig i Sverige.

450

anställda i Sverige

46 000

anställda i världen

30

länder vi finns representerade i