Delivering transformation. Together.

Sopra Steria är ett internationellt konsultföretag som är ledande inom digital transformation av medelstora och stora organisationer. Vår unika kombination av specialistkompetens inom både verksamhetsutveckling och IT ökar värdet på och användbarheten av våra kunders satsningar.

I världen är vi mer än 45 000 medarbetare. 470 av oss finns här i Sverige, där var tredje medarbetare är en kvinna. Vår starka kultur bygger på samverkan och teamwork. Genom att dela med oss av vår kunskap och vår positiva kultur bygger vi långsiktiga relationer med både medarbetare och kunder. Vi levererar positiv förändring. Tillsammans.

Sopra Steria rankas av Gartner som ett topp 5 bolag i Europa inom Digital Transformation.

Vi är här. För dig och för vår framtid.

Sopra Steria är ett internationellt konsultföretag som hjälper sina kunder genom digital transformation, från start till mål. Hos oss finns en unik kombination av erfarenheter och kompetenser som gör att vi kan hjälpa till med allt från affärs-och verksamhetsutveckling via projekt-och förändringsledning till systemutveckling, testning, driftsättning och daglig förvaltning av IT-system. På Sopra Steria i Sverige jobbar allt från statsvetare och beteendevetare, till systemarkitekter och Experience Design specialister. Bredden ger oss en fantastisk spets och en unik position.

En europeisk ledare

Vårt bolag har franska rötter och finns idag representerat i de flesta länder i Europa och på de viktigaste globala marknaderna med cirka 45 000 medarbetare totalt. Sopra Sterias etablering i Sverige började på allvar med förvärvet av konsultbolaget Kentor.

I Sverige är vi 470 medarbetare, men vi är också en del av Sopra Sterias stora satsning i Skandinavien, där bland annat vårt norska systerbolag har en marknadsledande position med sina 1 800 medarbetare. I Sverige siktar vi på att minst fördubbla vår personalstyrka inom några år. 

Vi finns för visionärerna

Många av våra kunder möter ett ökande förändringstryck från sin omvärld. Stark efterfrågan, knappare resurser och ökad konkurrens gör att stora och medelstora organisationer tvingas se över sin verksamhet i grunden – och söka nya vägar för att effektivisera och särskilja sig. Vi strävar alltid efter att ligga i både kunnandets och teknikens absoluta framkant.

Vi förstår och hjälper de visionära kunderna som behöver stöd i att konkretisera sina idéer och förvandla dem till genomförbara projekt – och de kunder som känner sig vilsna och osäkra på vad de ska göra.

Power of Sharing

Vi har en speciell och stark kultur som i flera avseenden skiljer sig från kulturen på andra IT-konsultföretag. Vi strävar efter öppenhet, gemenskap och samverkan. Här jobbar högkompetenta medarbetare, var och en expert på sitt område. Det som förenar oss är att vi tycker att det är roligare att jobba tillsammans. Det bor en enorm kraft i att dela kunskaper och erfarenheter med varandra och med kunderna. Vi kallar det här synsättet för Power of Sharing.

Fakta om Sopra Steria – i världen och i Sverige

» Cirka 45 000 medarbetare över hela världen

» Omsättning cirka 43 miljarder kronor (2018)

» Bolaget är resultatet av en fusion mellan de franska konsultbolagen Sopra och Steria 2014. Vid fusionen var bolagen ungefär jämnstora.

» Vi har en för branschen lång historia; Sopra grundades 1968, Steria 1969.

» Under sommaren 2017 förvärvades den svenska konsultföretaget Kentor av Sopra Steria, som ett led i en större satsning på allvar att etablera sig i Sverige. 

470

anställda i Sverige

45 000

anställda i världen

25

länder finns vi representerade