Sverige

Året med SVT 2021

Digitalisering av Public service-redovisningen för SVT

SVT:s public service-redovisning (PSR), som sammanställer hur de har uppfyllt sitt public service-uppdrag, behövde tillgängliggöras digitalt för att kunna nå ut bredare. Under hösten 2021 har Sopra Steria tillsammans med SVT tagit fram en digital version av PSR. PSR är en omfattande rapport på cirka 150 sidor som tidigare utkommit en gång per år i tryckt- och pdf-format.

Tillsammans jobbade vi mot frågeställningen “Hur kan vi popularisera PSR så den blir så levande, lekfull och tilltalande som möjligt?”.

Kund
SVT

Lansering
2022

Vad gjorde vi?
Webbkoncept
Webbutveckling
Grafisk Design
Tillgänglighetsanpassning

Besök året med SVT

Bild kunde inte laddas in

Ökad förståelse för SVT:s uppdrag

PSR är en omfattande rapport men med ett innehåll som är relevant för många. Att den är omfattande beror på SVT:s skyldighet att ingående och i relativt stor detalj redovisa hur de uppfyllt de många villkoren i företagets uppdrag.

Sopra Sterias uppdrag låg i att skapa en digital produkt som riktar sig till en bredare publik. Vi ville designa en sajt som enkelt och överskådligt ger en överblick av vad Sveriges alla invånare får för den public service-avgift de betalar. Förutom detta ville vi även skapa en sajt som väcker nyfikenhet kring SVT:s verksamhet och uppdrag.

Identifiering av digitalt koncept

Sopra Steria använde sig av sin beprövade ”Design thinking”- metod i arbetet. Processen började med inläsning av underlag, dvs. tidigare PSR. Därefter hölls en uppstartsworkshop tillsammans med SVT där effektmål, mätpunkter och målgrupper identifierades och prioriterades. Konceptarbetet fortsatte sedan med en designövning i vilken hela Sopra Sterias designteam tillsammans med SVT utvecklade kreativa idéer för det digitala konceptet.

Efter detta tog utformningsfasen vid, då Sopra Sterias designers tog fram grova skisser som kontinuerligt stämdes av med SVT. Arbetet skedde organiskt och iterativt tillsammans med SVT:s team. Konceptet och innehållet växte fram och tog sin färdiga form i december 2021 då första leveransen av en klickbar prototyp levererades.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Utveckling och leverans

Efter godkännande av det digitala konceptet påbörjade Sopra Steria utvecklingsarbetet som blev klart under mars 2022. SVT stod för formulering av innehåll i text och bild. Under utvecklingsprocessen fokuserade vi på en pixelperfekt och levande design med animeringar i kombination med en tillgänglig och väl strukturerad sida.

Ur ett tekniskt perspektiv implementerades produkten i CMS-plattformen Sitevision med hjälp av moderna frontend-ramverk. Hemsidan är redaktörsvänlig och är enkel för SVT:s egna team att redigera.

Tillgänglighet och struktur

Kravet på hemsidan var att uppfylla WCAG AA. För att uppfylla detta krav var vi noga med både designval och struktur i programmeringen. Innehållet är nu väl strukturerat och anpassat för både skärmläsare och andra assisterande verktyg.

Bild kunde inte laddas in

Grafisk profil

En av utmaningarna med projektet var att anpassa SVT:s grafiska profil till ett nytt format som skulle kännas modernt och fortfarande upplevas som “SVT”. Detta uppnådde vi genom att lägga stort fokus på SVT:s bildspråk och färgval. Vi använde deras egna designsystem och utvecklade även nya element för att lyfta helheten. Slutligen har Sopra Steria nått fram till ett resultat som andas SVT.

Bild kunde inte laddas in

Vinnare i Svenska Designpriset 2022

Sopra Steria har i samarbete med SVT:s strategiavdelning ökat tillgängligheten och förståelsen för SVT:s uppdrag på deras sajt vilket tog hem den prestigefyllda vinsten för People Choice på Svenska Designerpriset 2022.


Bild av Business Owner Creative Maria Hofverberg

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta:

Maria Hofverberg

Business Owner Creative

+46 73 948 72 92

maria.hofverberg@soprasteria.com