Sverige

Tillsammans med Attensi och St. Olavs Universitetssjukhus har EGGS hjälpt till att utveckla nästa generations träningslösningar av psykiatripersonal och psykiatristudenter. Innovationspartnerskapet har levererat en VR-pilotlösning som visar hur personal kan träna klinisk observation utan att öva på faktiska patienter.

Detta projekt har levererats av EGGS Design – vår innovationspartner och del av Sopra Steria sedan 2021. Du kan läsa mer om EGGS här.

 

Vill du veta mer?

Maria Hofverberg
UX-Director
+46 70 255 45 43
maria.hofverberg@soprasteria.com

Gøril Fluge Storrø
Health Tech Lead, EGGS 
+47 416 19 503
goril.storro@eggsdesign.com

Bild kunde inte laddas in

År 2021 fick St. Olavs Universitetssjukhus i Trondheim ett anslag på 7,9 miljoner NOK från Innovation Norway, som de investerade i ett innovationspartnerskap med Attensi och EGGS Design för att utforska simuleringsbaserade träningslösningar. EGGS har bidragit med tjänstedesign, facilitering och användarinsiktsarbete.

Hur det fungerar

Efter varje fallstudie kan användarna reflektera över observationerna individuellt eller diskutera dem i grupp för kollektivt lärande.

how the game works

Revolutionerande teknisk lösning

Ett välkänt problem inom psykiatriutbildningar är svårigheten att tillhandahålla adekvat träning av att bemöta patienter i akuta situationer. Att öva på äkta patienter i utsatta situationer är riskabelt och utsätter både patienter och personal för risker. En VR-simulator (Virtual Reality) gör det möjligt för vårdpersonal och studenter att träna på att bemöta patienter i sårbara psykiska tillstånd utan konsekvenser av potentiella misstag. Dessutom möjliggör VR-verktyget för personalen att öva och finjustera de ord och uttryck de använder under observation. Detta kommer att hjälpa patienter att få rätt behandling och göra det lättare för patienter att behandlas av olika personal. 

För att göra träningen realistisk byggs simuleringar med röststyrning, vilket tvingar användarna att säga rätt saker med rätt tonfall till ”patienten” för att få önskat resultat.

Bild kunde inte laddas in

"EGGS har spelat en viktig roll i detta projekt. De har använt ett strukturerat tillvägagångssätt för att fokusera på användarna, samt underlättat den medskapande processen"

Erlend Thorup, projektledare, innovationspartnerskap på St. Olavs Universitetssjukhus.

Involvering av användargrupper och intressenter

Att utveckla ett verktyg för en komplex utmaning som att utbilda sjukvårdspersonal kräver omfattande användarinvolvering och anpassning till intressenter för att få det rätt. För att få användarinsikter och testa lösningen har EGGS haft ett nära samarbete med mediciniska experter så som psykiatriker, psykologer, socialsekreterare och annan vårdpersonal, samt studenter och universitetslärare. Dessutom har de fokuserat på att säkerställa att de olika intressenterna – representanter från sjukhus och kommun, hälso- och sjukvårdspersonal, och universitetspersonal – är samordnade när det gäller mål, inriktning och praktisk implementering av projektet genom facilitering och kontinuerligt engagemang i processen.

Nästa steg

En pilot har genomförts på tre olika kliniker, där insikter om den praktiska användningen av verktyget samlades in. Nästa steg är att utforska vilka institutioner som vill investera i lösningen för att skapa ytterligare innehåll och bygga upp ett bibliotek med olika scenarier som kan hjälpa vårdpersonal att träna på olika typer av utmanande patientmöten.Gøril Fluge Storrø

Health Tech Lead, EGGS

gøril.fluge.storrø

+47 416 19 503