Sverige

En ledande cloudplattform för automatiserade användarupplevelser

ServiceNow är världens ledande cloudplattform för automatiserade digitala användarupplevelser. Vårt tidiga fokus på plattformen ServiceNow har gett oss ett försprång både erfarenhets- och kompetensmässigt. Efter fler än 200 projekt hos över 70 olika kunder är vi den ledande ServiceNow-partnern på marknaden med den högsta partner-nivån.

service-now-partner-elite

KONTAKT

Gabriel Konrad
ServiceNow
+46 73 800 28 01
gabriel.konrad@soprasteria.com 

Gabriel Konrad

Bild kunde inte laddas in

Känner ni igen er?

Digitaliseringen har skett stegvis hos många organisationer och företag vilket har resulterat i komplexa system och lösningar som inte alltid designats för att fungera ihop. Det här skapar situationer som många företag känner igen sig i:

  • Onaturligt flöde i de digitala processerna
  • System som kräver manuell handpåläggning
  • Långsam och krånglig användarupplevelse
  • Svår och resurskrävande vidareutveckling
  • Oklart internt ägandeskap
Bild kunde inte laddas in

Därför ska ni använda ServiceNow

På samma sätt som olika streamingplattformar en gång förändrade sättet att se på film eller lyssna på musik, förändrar ServiceNow sättet många företag jobbar på. ServiceNow är ett fantastiskt kraftfullt verktyg för att skapa digitala arbetsflöden och ökad effektivitet genom att koppla samman människor, funktioner och IT-system.

Detta i sin tur frigör värdefull tid för medarbetarna, optimerar produktiviteten, minskar kostnaderna och ökar öppenheten och samarbetet inom hela organisationen.

 

Fördelar med ServiceNow

  • Kan integreras med andra IT-system
  • Skalbar grundplattform som kan byggas ut
  • Anpassat för mobil, surfplatta och dator

Sopra Steria som er partner

Vi har under årens lopp samlat på oss en gedigen expertis inom alla kompetensområden inom ServiceNow. Och förutom de mer specifika utvecklingsdelarna har vi plattformsövergripande kompetens inom exempelvis förändringsledning, projektledning, affärsutveckling och UX. Detta är områden som adderar och säkerställer en extra höjd i din investering. Sammantaget har detta gett oss den högsta partnernivån, Elite, inom ServiceNow.Gabriel Konrad

ServiceNow

gabriel.konrad

+46 73 800 28 01