Sverige

Sopra Sterias banklösning gick hela vägen till toppen i globalt hackathon

Den 13 maj gick finalen av ServiceNows globala hackathon, The Knowledge 2020, av stapeln. I bankkategorin gick laget från Sopra Steria hela vägen till toppen.

Vinnarlaget bestod av (från vänster i bilden ovan) Endre Paulsen, Johan Malmanger, Einvald Seringstad och Jørgen Schreiner från Sopra Steria som tillsammans vann bankkategorin i ServiceNows globala hackathon.

"Det var en lång och krävande helg. Det var därför det var extra bra att vinna den kategorin som vi anser är den mest givande", säger Johan Malmanger, Sopra Sterias affärsrådgivare, som var en av fem lagmedlemmar.

Hackathonet CreatorCon genomförs vid den årliga konferensen Knowledge i USA. Deltagare från hela världen konkurrerar om att skapa den bästa applikationen för ServiceNow-plattformen. Vinnarna utses i fem kategorier.

Sopra Sterias lösning, kallad JetVet, vann i bankkategorin. Malmanger anser att sammansättningen av laget var av stor betydelse. Det vinnande laget arbetar vanligtvis i Norges största kompetensmiljö inom ServiceNow, på Sopra Steria.

"Vi är ett gäng kollegor som är mycket skickliga inom olika områden och vi kompletterar varandra på ett bra sätt vilket gjorde att arbetet var effektivt och vår lösning gick till toppen", säger han.

Digitaliserar bakgrundskontrollen

Lösningen kommer att hjälpa bankbranschen att enkelt genomföra en automatisk bakgrundskontroll av kunder, leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa att alla dessa parter uppfyller kraven för hållbarhet, säkerhet och etik. Därav uppkom namnet JetVet:

"Namnet kommer från det engelska uttrycket ”to vet” som betyder att göra en grundlig bakgrundskoll. Vi har lagt till ”Jet” för att kontrollen går mycket snabbare med vår lösning", säger Malmanger och ler.

Marte Røijen-Hammer, chef för affärsutveckling, bank och försäkring på Sopra Steria, anser att detta är en mycket bra lösning för framtiden:

"Bankbranschen ställer allt högre krav på sina kunder, leverantörer och partners, särskilt när det gäller hållbarhet. Jag tror också att de lagkrav som bankerna måste uppfylla kommer att bli strängare med tiden. Dessa bakgrundskontroller kan i många fall ta lång tid och därför är en lösning som JetVet mycket användbar", säger hon.

Klarar säkerhet, etik, hållbarhet och penningtvätt

På ServiceNow-plattformen finns en portal för leverantörsrisker (Vendor Risk), som JetVet kan integreras med. Røijen-Hammer anser att detta kan hjälpa portalen att bli ett effektivt verktyg för bankerna:

"I Vendor Risk-portalen kan banker genomföra en 360-graders bakgrundskontroll av kunder och partners. Detta är mycket viktigt eftersom att bankerna är fullt ansvariga för slutanvändaren", säger hon.

Den nya lösningen, JetVet, kommer att digitalisera processen av bakgrundskontrollerna och kombinera områden som säkerhet, etik, anti-penningtvätt och hållbarhet för att bilda en heltäckande bild. Røijen-Hammer anser att detta kan effektivisera arbetet och ge en bättre översikt:

"Med JetVet i leverantörsriskportalen kommer det vara möjligt att följa upp kunder och partners på allt från hållbarhet och ekonomi till efterlevnad av lagstiftning på ett mer effektivt och korrekt sätt. Det kommer i sin tur leda till att bankerna får en bättre översikt. Därför tror jag att lösningen kommer att bli väldigt attraktiv", säger hon.

Johan Malmanger håller med och tror att lösningens flexibilitet också gör den attraktiv:

"Lösningen kan också implementeras fristående, eller vara en del av ServiceNow-plattformens affärsledning. Därför är lösningen enkel att komma igång med, oavsett plattformens mognad och stadie", säger han.

ServiceNow är världens ledande leverantör av Enterprise Service Management i hela Skandinavien.

Intresserad av att veta mer?
Amir Hantash
Digital Platform Services