Sverige

Med flertalet lagstiftningar och förordningar såsom EU-taxonomin och CSRD samt en ökad efterfrågan från kunder, är ett aktivt hållbarhetsarbete idag en viktig strategisk prioritering för många organisationer. Vi besitter gedigen kunskap inom hållbarhetsrådgivning och hållbarhetsstrategi, där vi bland annat kan hjälpa er att navigera i arbetet med hållbarhetsrapportering enligt CSRD eller vara rådgivande inom frågeställningar hur ni kan utveckla ert hållbarhetsarbete.

Vårt team besitter tvärfunktionell expertis inom affär, teknik och hållbarhet och vi kan hjälpa er på hela resan, oavsett om ni befinner er i startgroparna i arbetet eller om ni agerar pionjär inom området. Med vår kompetens inom ESG och konkreta verktyg guidar vi er mot hållbara metoder, strategier och målformulering, effektiv kommunikation, effektfull rapportering och operativ omstrukturering.

Innovation är en förutsättning för att lyckas med den gröna omställningen och vi har ett starkt erbjudande inom innovation och designdrivna metoder som vi applicerar på företagens hållbarhetsarbete. Vi ser de nya kraven som möjligheter, där morgondagens vinnare är de som snabbast kan omvandla ett väl utfört hållbarhetsarbete till innovation och utveckling.

Undrar du över något?
Hör av dig!

Karin Bildt, Business Owner 
karin.bildt@soprasteria.com

Karin Bildt

Bild kunde inte laddas in

Resan mot att bli en datadriven organisation

Göteborg Energi ägs av Göteborgs Stad och är mer än bara ett energibolag. Deras uppdrag är att inte bara förse göteborgarna med prisvärd och tillförlitlig energi, utan också att leda vägen mot en hållbar stadsutveckling. Genom ett djupt och långsiktigt partnerskap med Sopra Steria har Göteborg Energi kunnat utnyttja kraften i data och analys för att inte bara förbättra sina tjänster, utan även driva på stadens hållbarhetsmål. Upptäck hur detta samarbete möjliggör datadrivna lösningar som stärker både samhällsnyttan och miljömässig hållbarhet. Samtidigt som det banar väg för kostnadseffektiva och innovativa energilösningar för en grönare framtid.

Bild kunde inte laddas in

Hållbarhetsstrategi

Med expertis inom hållbarhet, bransch och affär leder vi organisationer mot att öka sin konkurrenskraft samtidigt som de minskar sin påverkan på planetens resurser och samhällen. Vi tror på att integrera hållbarhetsperspektiv i kärnverksamheten och affärsstrategin för att skapa långsiktig hållbarhet.

Vårt stöd omfattar ett brett spektrum av områden. Vi kan hjälpa till med att identifiera och hantera risker relaterade till hållbarhetsfrågor samt utforska möjligheter till kostnadsbesparingar genom effektivisering och processoptimering. Vidare kan vi stötta organisationer i deras gröna omställning, genom att utveckla innovativa och hållbara affärsmodeller.

Med vår kunskap inom strategiutveckling och förståelse för morgondagens utmaningar hjälper vi organisationer att göra förflyttningen de önskar, samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft och skapar positiv inverkan på världen runtomkring dem. Vår vision är att med passion för människor och teknik skapa en bättre framtid tillsammans.

Designdriven innovation

Ta hjälp av EGGS, en del av Sopra Steria och Skandinaviens främsta hubb för design och innovation. Vi förvandlar idéer till verklighet genom att kombinera strategi, kreativitet och teknik. I nära samarbete med våra kunder och partners tar vi oss an komplexa utmaningar och skapar innovativa produkter, tjänster och affärsmodeller som leder till hållbar förändring. Vårt systemiska tänkande och förmågan att identifiera och åtgärda grundorsaker, underlättar övergången till en cirkulär ekonomi och skapar nya värdeerbjudanden. Läs mer om hur vi tillsammans skapar en hållbar framtid med meningsfulla och konkreta lösningar.

Läs mer om vad vi kan göra inom cirkulär ekonomi
Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

CSRD

Inför 2024 introducerade EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), en utvidgning av nuvarande regler för icke-finansiell rapportering.

Denna förändring kommer att ha en betydande inverkan på svenska företag och organisationer. CSRD utgör en omfattande förändring i hur företag i EU rapporterar om miljö, socialt ansvar och företagsstyrning (ESG). Det inkluderar detaljerad rapportering av aspekter som klimatpåverkan, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och korruptionsbekämpning och syftar till att standardisera och förbättra jämförbarheten i hållbarhetsrapportering.

På Sopra Steria har vi en specialiserad kompetens inom CSRD och de utmaningar men framförallt möjligheter som rapporteringskraven medför. Vi leder och stöttar våra kunder i att göra en djupgående dubbel väsentlighetsanalys, som är fundamentet för CSRD-rapporteringen. Processen inkluderar bland annat att identifiera och analysera intressenter, genomföra exponerings- och omvärldsanalyser samt bedöma väsentligheten och ta fram en väsentlighetsmatris.