Sverige

Våra projektledare planerar, genomför och utvärderar dina projekt och initiativ. Vi tror också på att vi når längre tillsammans, och att fokusera på att leda människor är en viktig framgångsfaktor för våra projektledare.

Vi leder dig igenom både tekniska och verksamhetsnära projekt inom såväl offentlig som privat sektor. Våra projektledare skapar starka och trygga team och leder dem i rätt riktning för att uppnå det önskade värdet. Genom att följa olika projektmetodiker anpassade för uppdraget, ha omfattande teknisk förståelse, vara snabba problemlösare samt vassa kommunikatörer så genomförs projekt med mycket hög kvalité.

Våra projektledare strävar efter att realisera värde och skapa hållbara resultat som ligger i linje med dina strategiska mål.

 

ANSVARIG

Marie Berg
Business Owner Delivery

Marie Berg

Bild kunde inte laddas in

Leda projekt från idé till verklighet

Vi leder dig genom hela din digitala transformationsresa igenom alla faser från förstudie till genomförande. Våra projektledare organiserar och koordinerar teamens arbete, skapar en motiverande och positiv atmosfär och säkerställer framfart i projekten. De främjar bästa praxis och ständiga förbättringar samt kunskapsuppbyggnad i projekt, program eller uppdrag. Våra projektledare kombinerar metodiska färdigheter, så som klassisk projektstyrning ("vattenfall") och agila metoder, med domänexpertis och erfarenhet från globala organisationer.

 

Project Management

  • Project Management (Vattenfall och agilt)
  • Program Management
  • Project Management Office
  • Change Management

Människor - business - tech

Vi har en helhetssyn på digitalisering med hänsyn till människor, affärer och teknik för att säkerställa relevanta och värdefulla lösningar, en framgångsrik transformationsresa och verkligt värde. Vi kan hantera kritiska projekt, program eller uppdrag i komplexa miljöer.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Erfarna och certifierade projektledare

Vi leder projekt av varierande storlek, komplexitet och längd. Majoriteten av våra projektledare är certifierade inom välkända projektledningsmetoder och har lång erfarenhet av att omsätta dessa i praktiken. De har goda kunskaper om utmaningar, ledtider, budgetuppföljning och kvalitet för projektleveranser, sköter rapportering, leder styrgrupper samt förutser och hanterar risker. Allt med stor följsamhet och med starka kommunikations- och ledaregenskaper.

 

Utvalda certifieringar:

  • PMP
  • Prince2
  • IPMA
  • SAFe
  • PROSCI

Kundfokuserade

Vi leder projekt med en kund- och användarcentrerad synvinkel, för att ge en närmare relation till, och bättre förståelse för, kunders och intressenters behov. Vi har erfarenhet av flera branscher inom privat och offentlig sektor. Vi sätter oss snabbt in i kundernas affärsmål och utmaningar för att förstå nuläget och kulturen inom företaget. Vi guidar och stöttar kunderna i att definiera deras digitaliseringsbana och följer upp och säkerställer efterlevnad av åtaganden och kundnöjdhet, effekthemtagning och uppnådda nyttor.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Vi skapar högpresterande team

Sopra Sterias projektledare har med sig kunskap och förståelse för att skapa, och bidra till, högpresterande team. Vi tror på att ett högpresterande team som kontinuerligt arbetar med att förbättra teamets motivation, engagemang och arbetssätt även ökar i effektivitet och därmed levererar ett större värde. Våra projektledare har tillgång till verktyg som visualiserar inom vilka områden teamet har sina styrkor samt inom vilka områden teamets arbete kan förbättras för att bli mer högpresterande. Vår verktygslåda innehåller även övningar för att hjälpa teamet bibehålla och förbättra sitt arbete inom respektive område.

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt lösning för er verksamhet

Oavsett om ni vill byta ut ett föråldrat system, framtidssäkra er verksamhet i en allt mer föränderlig värld, eller bara ta ett förusättningslöst möte så är vi redo att vara en proaktiv partner på er transformationsresa. Vi är en global aktör med bredd att vara med från idé till verkställande. 
Jag godkänner att Sopra Steria sparar mina uppgifter. Det här formuläret samlar in uppgifter så att vi kan kontakta dig. Läs vår integritetspolicy för mer information.*
Jag vill gärna att Sopra Steria tipsar mig om relevanta inbjudningar, inlägg och annan information.
* = obligatoriskt