Sverige

Application Lifecycle Management är ett tjänsteerbjudande som inkluderar utveckling och support av applikationer. Vår position som global aktör ger oss tillgång till ett stort nätverk av ledande kunskap samt tillgång till expertis när den behövs.

Tjänsten Application Lifecycle Management är en tjänstemodell utvecklad för att hantera de ständigt ökade förväntningarna på systemens flexibilitet samt kortare utvecklingscykler. Vi är stolta över alla våra engagemang där vi levererar affärsvärde tillsammans med kund, både i ny funktionalitet och i ökad stabilitet. Vi har ett modernt förhållningssätt till ALM genom att erhålla följande tre byggstenar; Engagerade och kundorienterade konsulter, En agil arbetsmetodik, och Helhetsansvar med fokus på långsiktiga relationer.

Undrar du över något? Hör av dig!

Marie Berg, Business Owner
marie.berg@soprasteria.com

Bild kunde inte laddas in

Engagerade och kundorienterade konsulter

Vi bygger upp kunniga, tvärfunktionella team som tillsammans har ett helhetsåtagande för support och utveckling av era applikationer. Det är personer som är genuint intresserade av tekniken som kommer att tillämpa den för att utveckla er affär. Tillsammans med er vill vi bygga en långsiktig relation och det är viktigt för oss att vara en engagerad och drivande partner.

En agil arbetsmetodik

Vi tror på en värdefokuserad och iterativ utvecklingsprocess där vi tillsammans med er väger affärsnytta och teknisk komplexitet för att hitta rätt väg framåt. Vi har ett lärande arbetssätt där vi kontinuerligt utvärderar både levererad affärsnytta och våra gemensamma arbetssätt för att ständigt förbättra oss. Tack vare vår långa erfarenhet av att driva agil utveckling i förvaltning kommer vi att kunna anpassa arbetssätten efter ert behov. Vi kommer också att sätta samman personliga team som ni lär känna och som lär känna er organisation, er affär och era utmaningar, eftersom vi vet att det är då vi tillsammans kan skapa den bästa lösningen för just er.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Helhetsansvar med fokus på långsiktiga relationer

För att skapa en god struktur och ett fundament för stabila och supporterbara applikationer både på kort- och lång sikt arbetar vi efter ramverket för Information Technology Infrastructure Library (ITIL) som är Best Practice i att styra en IT-organisation. Med standardiserade arbetssätt är det lätt att integrera vår leverans i er organisation.

Om ni idag har behov av en leverantör som tar ett helhetsansvar för en eller flera applikationer hos er, hör av er! Vi är redo att bygga en långsiktig relation tillsammans med er!

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt lösning för er verksamhet

Oavsett om ni vill byta ut ett föråldrat system, framtidssäkra er verksamhet i en allt mer föränderlig värld, eller bara ta ett förusättningslöst möte så är vi redo att vara en proaktiv partner på er transformationsresa. Vi är en global aktör med bredd att vara med från idé till verkställande. 
Jag godkänner att Sopra Steria sparar mina uppgifter. Det här formuläret samlar in uppgifter så att vi kan kontakta dig. Läs vår integritetspolicy för mer information.*
Jag vill gärna att Sopra Steria tipsar mig om relevanta inbjudningar, inlägg och annan information.
* = obligatoriskt