Sverige

Dagens arbetsplats sker via digitala verktyg och medarbetare är vana vid en digital tillvaro. En modern arbetsplats behöver vara digital, flexibel och mobil för att kunna attrahera rätt kompetens. Att erbjuda hybrid-arbete är viktigt för att medarbetarna ska känna sig fria och måste därför få förutsättningar att på ett flexibelt sätt vara produktiva var de än befinner sig och med vilket verktyg de än använder. Vi hjälper företag och organisationer att vara optimerad och anpassad efter verksamheten och omvärldens krav.

Implementation

För att kunna tillhandahålla verktyg och IT-miljöer som befriar istället för att begränsa användarna behövs en fungerade Digital Workplace-lösning. Genom att kunna erbjuda en välfungerande digital arbetsplats uppnår organisationen en ökad intern produktivitet och medarbetarna får ut mer av sitt arbete. Vi har konsulter som är experter på området och som kan hjälpa er med implementationen

En teknisk och kulturell förändring

Vi kombinerar teknisk expertis, verksamhetsförståelse samt insikt i medarbetarnas behov vid digitala arbetsplatser baserade på Microsofts 365. En digital arbetsplats är mer än en teknisk plattform - det är också en ständigt pågående kulturell förändring som öppnar dörrar till nya arbetssätt för verksamheten. Förändringsledning, utbildning och kommunikation är därför A och O i ett Microsoft 365-projekt.

 

KONTAKT

Mari Littmarck
Business Owner
+46 70 896 40 39
mari.littmarck@soprasteria.se

Bild kunde inte laddas in

Kontakta oss om du behöver hjälp med:

 • Samarbete kommunikation Teams/Viva
 • Säkra hybrida tjänster onprem/cloud
 • Intranät och portaler i SharePoint
 • Automatisering med Power Platform
 • Digitala strategier
 • Dokumenthantering i SharePoint och OneDrive
 • Hybrida arbetsplatser
 • Förändringsledning
 • Utbildning och user adoption
 • Klienthantering i Intune
 • Migreringar
 • Förstudier
 • Rådgivning
 • Konfiguration


Vill du veta hur vi kan hjälpa just er?

Mari Littmarck

Business Owner

mari.littmarck

+46 70 896 40 39