Sverige

Customer Relationship Management (CRM) är i grund och botten en filosofi för att utveckla lönsamma relationer till lojala kunder. Men att vinna nya kunder är inte bara svårt och tidskrävande, utan även dyrt. Många företag väljer därför att implementera ett CRM-system för att kunna ta hand om sina kundrelationer och öka lojaliteten. Läs mer om hur våra experter inom området kan hjälpa dig. 

Målinriktad kundinformation

I dag är goda relationer till kunderna viktigare än någonsin. Toppinformerade kunder beslutar idag när och från vem de ska köpa produkter och tjänster och konkurrensen är därför stor mellan företagen. Kunden befinner sig ju inte längre på en lokal marknad utan numera ha denne tillgång till hela världen. Framgångsrika företag erbjuder dessa kunder flexibilitet genom professionell Customer Relationship Management (CRM). Genom målinriktad användning av befintlig kundinformation kan företag säkerställa och skräddarsy erbjudanden som tilltalar kunden. Ett rätt implementerat CRM ger verksamheten alltså inte bara insikt om möjligheter till att skapa affärer med varje kund, utan det blir också ett verktyg till att mäta kundernas värde.

fördelar med CRM-system

Implementation av CRM-system

Att implementera ett CRM-system är bra när man vill förbättra sina viktiga kundrelationer, men CRM är mycket mer än så. Ett CRM-system är ett verktyg som kan spara, strukturera, analysera, presentera och dela viktig kunddata. Detta innebär att all kunddata samlas på ett och samma ställe, vilket gör det lättare för de anställda att arbeta effektivt samt möjliggör för alla berörda anställda att följa vad som händer i de enskilda kundärendena eftersom alla anteckningar, dokument möten etc samlas i systemet. Att ha informationen samlad gör det lätt att kontakta kunderna vid rätt tidpunkt och med rätt kommunikation som kan leda till ökad försäljning.

Vi är en helhetsleverantör av de största CRM-plattformarna

Vi på Sopra Steria har lång erfarenhet att dimensionera och implementera effektiva CRM-lösningar både lokalt och som molntjänst. Vi är även en långsiktigt partner då vi både kan förvalta och hjälpa till att skapa största möjliga nytta av CRM-systemet. Vi är partners till de stora CRM-plattformarna såsom Salesforce och Microsoft Dynamics CRM, men skräddarsyr också lösningar utifrån era behov och önskemål.

Vill du diskutera hur du kan effektivisera dina affärs- och CRM-processer? Vi bjuder på en timmes gratis konsultation!

ANSVARIGA

Pu Fernqvist
Business Owner Microsoft D365

Lars Engblom
Business Owner Salesforce 

Bild kunde inte laddas in

Full kontroll över hela affären i CRM:et

När efterfrågan på solceller alltmer växte från befintliga kunder, valde Telge Energi att starta ett helt nytt affärsområde för sol. Målbilden för Telge Energi var att ta ägarskap och ha full kontroll över hela solaffären för att kunna hålla stadig fokus på tillväxtområdet, men också för att kunna göra kundupplevelsen bättre. Det man ville göra var att ta fram ett flöde i CRM-systemet för en ny produktgrupp, där befintliga strukturer och flöden skulle användas så långt det var möjligt.

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt lösning för er verksamhet

Oavsett om ni vill byta ut ett föråldrat system, framtidssäkra er verksamhet i en allt mer föränderlig värld, eller bara ta ett förusättningslöst möte så är vi redo att vara en proaktiv partner på er transformationsresa. Vi är en global aktör med bredd att vara med från idé till verkställande. 
Jag godkänner att Sopra Steria sparar mina uppgifter. Det här formuläret samlar in uppgifter så att vi kan kontakta dig. Läs vår integritetspolicy för mer information.*
Jag vill gärna att Sopra Steria tipsar mig om relevanta inbjudningar, inlägg och annan information.
* = obligatoriskt