Sverige

Ett bra affärssystem anpassad till verksamhetens behov är vital i dagens digitaliserade värld. Tidigare kunde förändringar planeras i god tid, men idag är det kunderna som sätter premisserna för hur snabbt förändringarna ska ske. 

För att bibehålla ett bra försprång mot konkurrenterna krävs rätt lösning på rätt plats. Men att stärka affärsprocesserna och optimera lönsamheten är en stor utmaning för många företag då de sitter med system som inte är anpassade till dagens verksamhet. 

Varför nytt affärssystem?

Det finns idag en uppsjö av affärssystem att välja mellan från både stora och små leverantörer. I valet av affärssystem behöver man ha förståelse för företagets verksamhet och dess krav och behov för att vara säker på att systemet verkligen passar verksamheten. Affärssystemet ska trots allt klara av att uppfylla organisationens specifika behov och också kunna hantera de processer och uppgifter användarna behöver utföra i sitt dagliga arbete. 

Sopra Steria har lång erfarenhet av affärs- och ekonomisystem och av att arbeta nära ekonomifunktioner i organisationer. Vi vet vilka besparingar företag får genom att lyckas med sitt affärssystem, inte minst på grund av ett mycket effektivare arbetsflöde genom hela organisationen.

Anledningar till att uppgradera affärsystem

 

Vi baserar vår leverans av affärsystem på:

  • Microsoft Dynamics 365 Business Central
  • Microsoft Dynamics 365 Finance
  • Microsoft Dynamics 365 Finance Subscription Billing
  • Microsoft Dynamics Project Operations

Vi utgår från standard samt anpassar baserat på specifika kundbehov. Vår kompletterande kompetens inom CRM, Analys & Insikt samt webb gör att vi kan ta ett helhetsansvar kring våra kunders digitaliseringsresa och bland annat att hantera allt från ekonomistyrning och analys till prognostisering och fakturering.

KONTAKT

Christer Söderholm
Business Owner
+46 70 896 60 73
christer.soderholm@soprasteria.com

 

Microsoft Dynamics 365 Project Operations​

Med Microsoft Dynamics 365 Project Operations kopplas din projektcentrerade verksamhet ihop i en och samma app. Försäljnings-, resurshanterings-, projektlednings- och ekonomiteamen arbetar i ett och samma system för att vinna fler affärer, påskynda projekt- eller ärendeleveransen och maximera lönsamheten.

Läs mer om Project Operations. 

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Dynamics 365 Supply Chain Management

Öka synligheten, intelligensen och kontrollen över försörjningskedjan med Dynamics 365 Supply Chain Management. Hantera allt från planering, upphandling och inköp till produktion och leverans på ett smart sätt. Genom att samla data på ett ställe och applicera inbyggd AI kan du exempelvis:

1. Förutse efterfrågan och fatta produktions- och lagerbeslut därefter. 

2. Förutse underhållsbehov innan olyckan är framme samt få insyn i din verksamhet i realtid. 

Klicka för att hämta hem rapporterna

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.soprasteria.se/globalassets/whitepapers/agila-system-for-en-optimerad-verksamhet---det-nya-och-flexibla-sattet-att-arbeta-med-erp.pdf     Trendrapport om ekonomifunktionens framtid