Sverige

KungSängen rustar inför framtiden

Sängkedjan KungSängen har en affärsidé om att vara en personlig sängleverantör. Att vara just personlig lever de upp till genom att inte använda sig av mellanhänder utan är själva både fabrik och butik. Men detta ställer också krav på ett effektivt och användarvänligt affärssystem.

Bakgrund

KungSängen, som har funnits i 20 år, fick nya ägare 2015. I och med ägarbytet gick KungSängen in i en intensiv tillväxtfas och när ledningen genomlyste företaget insåg de att affärssystemet inte hade tillräckligt med kapacitet för att kunna möta de utmaningar man såg framför sig. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med utvecklingsmöjligheter. KungSängen gjorde därför hösten 2017 en upphandling för att hitta rätt partner som kunde hjälpa dem framåt och valet föll på Sopra Steria.

- Kombinationen av att en central medarbetare hade goda erfarenheter av att jobba tillsammans med Sopra Steria i ett annat uppdrag, och att Sopra Steria har ett gott rykte, gav dem så klart en fördel. Men vi upplevde också att Sopra Steria besatt rätt kompetenser och resurser samt hade ett bra prisläge för uppdraget, vilket var viktiga parametrar för oss, säger Peter Gustafsson, VD på KungSängen.

Utmaning

Det affärssystem som var implementerat användes av all personal, oavsett om de stod i butik eller befann sig i produktionen i Enköping. Detta innebar att affärssystemet inkluderade hela kedjan, från beställning till tillverkning och leverans av sängen. Dessutom var kassasystemet inte integrerat med affärssystemet, vilket medförde väldigt många dubbelregistreringar som i sin tur orsakade merjobb och ett svåröverskådligt system.

På grund av det komplexa systemet kunde KungSängen inte heller ta in tillfälliga resurser i butikerna, eftersom det tog för lång tid  att lära upp ny personal i kassans funktioner.

Lösning

Tillsammans med Sopra Steria gjorde KungSängen en förstudie där man tittade på sitt nuläge och önskade läge avseende affärssystem. I arbetet med förstudien framkom det att en uppgradering av det befintliga affärssystemet inte var ett alternativ utan att ett nytt affärssystem behövde implementeras. Sopra Steria tog därför fram två alternativ varav Microsoft Dynamics NAV 2018 var det ena, vilket också var det som KungSängen valde att gå vidare med efter en grundlig utvärdering.

Dynamics NAV är ett skalbart affärssystem, vilket gör att det är lätt att anpassa efter behov avseende antal användare, funktion och prestanda. Lösningen som implementerades omfattar automatiserade och effektiviserade stöd för KungSängens samtliga kärnprocesser från försäljning, via inköp, lager, produktion till leverans. Lösningen omfattar även integration till e-handel och kassalösning där avancerad artikelhantering ser till att KungSängens kunder kan ta del av samma utbud och erbjudanden oavsett om de handlar på webben eller i butik.

- KungSängen vill ligga i framkant och digitalisera relevanta delar av sin verksamhet. Genom att automatisera processer och minimera dubbelarbete ger den nya lösningen möjlighet att lägga ännu mer tid på kärnverksamheten, säger Christer Söderholm, Manager Team ERP på Sopra Steria, som ansvarade för implementeringen av Dynamics NAV.

Nästa steg

Sopra Steria har i uppdrag att förvalta och ständigt utveckla affärssystemet för att kunna följa KungSängens förändrade behov över tid. Under projektets gång har Sopra Steria identifierat en hel del vidareutvecklingsmöjligheter som tas vidare med KungSängen och man kommer även att se över möjligheten att komplettera Dynamics NAV med CRM i form av Dynamics 365 for Sales och Microsoft Power BI för fördjupad analys och insikt.

- När kunden själv har gjort början på köpresan hemma innebär det att butikspersonalen har mer tid till att hjälpa kunderna med de frågor som återstår, samt att de hinner hjälpa fler kunder än tidigare. Sopra Steria är verkligen en partner som engagerar sig och tillför den kompetens som krävs för att leverera med kvalitet, säger Peter Gustafsson.