Sverige

KungSängen, känd för att kombinera egen tillverkning och försäljning av sängar utan mellanhänder, stod inför utmaningen att modernisera sitt affärssystem för att möta framtida tillväxt. Med hjälp av Sopra Steria implementerade de ett nytt, skalbart affärssystem, vilket har effektiviserat hela deras verksamhet och förberett dem för framtiden.

Bakgrund och utmaning

KungSängen har funnits i 20 år och fick nya ägare 2015, vilket inledde en period av intensiv tillväxt. Ledningen insåg snart att det befintliga affärssystemet inte hade kapacitet att möta framtida utmaningar och saknade utvecklingsmöjligheter. Hösten 2017 gjorde KungSängen en upphandling för att hitta en partner som kunde hjälpa dem framåt, och valet föll på Sopra Steria.

"Kombinationen av tidigare goda erfarenheter med Sopra Steria och deras rykte, tillsammans med rätt kompetenser och resurser till ett bra pris, gjorde dem till det självklara valet," säger Peter Gustafsson, VD på KungSängen.

Utmaningen

Det gamla affärssystemet användes av all personal, både i butikerna och produktionen i Enköping. Systemet täckte hela kedjan från beställning till leverans, men kassasystemet var inte integrerat, vilket ledde till dubbelregistreringar, merarbete och ett svåröverskådligt system. Det tog också lång tid att lära upp ny personal, vilket försvårade användningen av tillfälliga resurser.

Lösningen

Sopra Steria genomförde en förstudie tillsammans med KungSängen, vilket visade att det bästa alternativet var att implementera ett helt nytt affärssystem. Valet föll på Microsoft Dynamics NAV 2018, ett skalbart system som är lätt att anpassa efter behov. Lösningen automatiserade och effektiviserade KungSängens kärnprocesser från försäljning till leverans och integrerade e-handel och kassasystemet, vilket säkerställer att kunderna får samma upplevelse oavsett om de handlar online eller i butik.

"Genom att automatisera processer och minimera dubbelarbete kan KungSängen nu lägga mer tid på sin kärnverksamhet," säger Christer Söderholm, Manager Team ERP på Sopra Steria, som ansvarade för implementeringen.

Resultatet

Det nya affärssystemet har gett KungSängen en effektivare och mer sammanhållen verksamhet. Personalen kan nu fokusera mer på kundservice och mindre på administrativa uppgifter. Dessutom kan tillfällig personal snabbare komma in i arbetet, vilket ökar flexibiliteten.

Sopra Steria kommer att fortsätta förvalta och utveckla affärssystemet för att möta KungSängens förändrade behov över tid. Det finns planer på att komplettera Dynamics NAV med CRM i form av Dynamics 365 for Sales och Microsoft Power BI för fördjupad analys och insikt.

"Sopra Steria är verkligen en partner som engagerar sig och tillför den kompetens som krävs för att leverera med kvalitet," säger Peter Gustafsson.

Undrar du över något?
Hör av dig!

Christer Söderholm, Business Owner 
christer.soderstrom@soprasteria.com