Sverige

Microsoft Dynamics ERP

Finance & operations är ett modernt och flexibelt affärssystem som hjälper världens ledande organisationer och företag att styra och övervaka resultatet av sin finansiella verksamhet i realtid, förutspå framtida resultat och fatta datadrivna beslut för att driva tillväxt.

Affärsvärlden förändras allt snabbare och blir mer komplex. Konkurrensen ökar när nya företag med nya affärsmodeller dyker upp i olika branscher. För att kunna navigera i en komplex värld gäller det att företag och organisationer är agila och snabbt kan ställa om vid förändring.

Bli agila med ERP Microsoft Dynamics

För att lyckas med detta behöver företagets IT-system stödja ett agilt och snabbfotat arbetssätt.Vi erbjuder ERP-lösningen Microsoft Finance and operation, Subscription Billing Solution​ och Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Microsoft Dynamics 365 Finance stödjer globala organisationer av alla storlekar i olika branscher att vara agila och förändra sina marknader med nya affärsmodeller. 

ANSVARIG

Christer Söderholm 
Business Owner

Bild kunde inte laddas in

Vilket affärsystem passar era behov?

Vi är en helhetsleverantör och kan stötta er i allt kring Microsoft ERP-system Dynamics 365 Finance and operations. Vi erbjuder flertalet olika analyser såsom teknisk-funktionell analys eller prestandaanalys med mera. Vi har även rådgivningstjänster med olika syften och leverabler såsom exempelvis RightErp som svarar på vilket av Microsoft Dynamics 365 affärssystem som passar din organisations eller företags affärsbehov.

Implementation av D365 Finance

Vi erbjuder även implementation av Microsofts applikationer. Detta gör vi till större företag och organisationer i hela norden efter att ni tagit beslut att Microsoft affärssystem är en match för er. Vi gör även uppgraderingar från äldre versioner såsom Microsoft AX och Dynamics NAV samt stödjer er i hela molnresan för ert affärssystem. 

Förvaltning av Microsoft finance

Avslutningsvis erbjuder vi även förvaltning av affärssystemet, en AM-tjänst så som Servicedesk, strukturerad förvaltning och vidareutveckling av redan befintliga lösningar.

Vad är Microsoft Dynamics 365 Finance & operations?

ERP-systemet Microsoft Dynamics 365 Finance and operations är en molnbaserad affärssystemslösning som hjälper företag att hantera sin finansiella verksamhet. Lösningen är en del av Microsofts Dynamics 365-produktfamilj och är utformad för att hjälpa företag att hantera sina ekonomiska resurser inklusive ekonomisk planering, analys, redovisning, kundfordringar och kundreskontra, budgetering och prognoser, inköp och försäljning m.m.

Dynamics 365 Finance and operations är användarvänligt och kan integreras med andra Microsoftprodukter som Power BI, Excel och Teams. Lösningen har också inbyggd AI-teknik som kan hjälpa företag att göra bättre beslut genom att analysera stora datamängder och ge insikter om affärsprestanda och prognoser.

Med Finance and operations kan företag hantera sina ekonomiska resurser mer effektivt genom att automatisera många av sina finansiella processer och minska tiden och kostnaderna för manuell arbete. Lösningen ger också en centraliserad vy över alla finansiella transaktioner och ger företagsledningen bättre insikt i företagets ekonomiska hälsa.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Microsoft Dynamics 365 Subscription Billing Solutions

Prenumerationsbaserade affärsmodeller

Prenumerationsbaserade tjänster och produkter växer som affärsmodell och den ökade populariteten av prenumerationstjänster hos konsumenter har medfört en hård konkurrens. Detta erbjuder dock nya möjligheter – såväl för konsumenter som företag men medför även nya utmaningar inom fakturering och prissättning. Många av de traditionella affärssystemen stödjer nämligen inte de växande behoven hos dagens ledande organisationer. Införandet av nya standarder för intäktsredovisning, IFRS 15 och ASC 606 visar på ytterligare behov av robust och heltäckande affärssystem som stödjer en prenumerationsbaserad affärsmodell.

Inom affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Finance hittas ERP-lösningen Subscription Billing Solutions vilken är en tjänst som hjälper organisationer att koppla ihop ekonomi, projekt, försäljning produktion och drift för organisationer med en prenumerationsbaserad affärsmodell – exempelvis Netflix. Med förmågor så som hantering av komplex prissättning, förbrukning och milstolpsfakturering kring den ekonomiska effekten av återkommande intäkter. På så sätt kan affärsprocessen effektiviseras, förbättra kundkommunikationen och bättre beslut fattas. 

Microsoft Dynamics 365 Project Operations

Projekt- eller ärendebaserade affärsmodeller

Allt fler företag har en projekt- eller ärendebaserad affärsmodell. Inte bara traditionella PSA-branscher så som bygg eller konsultbranschen utan även inom advokatbyråer, juridik, finans och revision använder en modell baserat på projekt i form av ärenden eller uppdrag.

Alla dessa branscher har även ett behov att få ekonomisk synlighet i realtid under projektet/uppdragets gång för att hela tiden kunna se över och förbättra lönsamheten. Idag används oftast olika applikationer för att driva sin tjänsteverksamhet, inklusive försäljning, projektplanering, redovisning och fakturering vilket skapar ineffektiva processer. Lösningen på utmaningarna är det enhetliga affärssystemet Microsoft Dynamics 365 – Project Operations.

Med Project Operations kopplas din projektcentrerade verksamhet ihop i en och samma app. Försäljnings-, resurshanterings-, projektlednings- och ekonomiteamen arbetar i ett och samma system för att gemensamt vinna fler affärer, påskynda projekt- eller ärendeleveranser och maximera lönsamheten. Systemet gör även ett bättre estimat av resursbehov, utgifter, material och kan spåra estimerad till faktisk förbrukning under projektens gång. Detta förbättrar insikterna i projekten, ökar produktiviteten och ger möjlighet till snabbare korrigeringar med inbyggda verktyg för datavisualisering, spårning och samarbete.

Genom Project Operations kan anpassningsbara flöden för fakturering och inbyggda verktyg för flera valutor, till för att redovisa intäkter korrekt och i rätt tid, användas, vilket underlättar för det globala arbetet med internationella standarder för finansiell rapportering. 

Bild kunde inte laddas in

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt lösning för er verksamhet

Oavsett om ni vill byta ut ett föråldrat system, framtidssäkra er verksamhet i en allt mer föränderlig värld, eller bara ta ett förusättningslöst möte så är vi redo att vara en proaktiv partner på er transformationsresa. Vi är en global aktör med bredd att vara med från idé till verkställande. 
Jag godkänner att Sopra Steria sparar mina uppgifter. Det här formuläret samlar in uppgifter så att vi kan kontakta dig. Läs vår integritetspolicy för mer information.*
Jag vill gärna att Sopra Steria tipsar mig om relevanta inbjudningar, inlägg och annan information.
* = obligatoriskt