Sverige

För att bli en datadriven organisation och därmed lyckas realisera den potential som finnsbehöver en strategisk samsyn på övergripande nivå finnas på plats. Vad är behoven idag och imorgon och vad ställer detta för krav på organisation, kompetens, kultur, processer och teknikval? 

Att lyckas med sin satsning inom data och analys ställer höga krav på samspelet mellan teknik och verksamhet och att kunna navigera i ett föränderligt landskap. Vi kan vara er partner i den förändringsresan och hjälpa er med att formulera och förankra strategier och roadmaps för hur just ni kan förbättra er affär eller verksamhet med hjälp av data. 

Frågeställningar vi kan stötta med vad gäller datadriven strategi och data management:

  • Vilken data borde vi samla in?
  • Vilka analysbehov finns eller kommer att finnas i framtiden?
  • Har vi rätt förmågor på plats för att ta oss an det vi vill göra inom området?
  • Har vi rätt tekniska förutsättningar för att hantera dagens och morgondagens krav?
  • Finns rätt processer och förståelse på plats för att kunna anamma ett datadrivet arbetssätt?
  • Hur säkerställer vi att organisationen är redo för att fatta beslut baserat på datadrivna underlag?
  • Data governance: vem äger data, hur klassificeras data, hur hanteras känslig information etc.

Undrar du över något?
Hör av dig!

Anna Sandell, Business Owner 
anna.sandell@soprasteria.com

Anna Sandell

Bild kunde inte laddas in

Resan mot att bli en datadriven organisation

Göteborg Energi arbetar långsiktigt med den strategiska målsättningen att vara en lärande och datadriven organisation. Data och analysförmåga är centrala för att nå ambitiösa hållbarhetsmål, optimera processer och öka sin kundinsikt. För att accelerera sin förflyttning och säkra tillgången till relevant kompetens har Göteborg Energi ingått partnerskap med Sopra Steria. 

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt lösning för er verksamhet

Oavsett om ni vill byta ut ett föråldrat system, framtidssäkra er verksamhet i en allt mer föränderlig värld, eller bara ta ett förusättningslöst möte så är vi redo att vara en proaktiv partner på er transformationsresa. Vi är en global aktör med bredd att vara med från idé till verkställande. 
Jag godkänner att Sopra Steria sparar mina uppgifter. Det här formuläret samlar in uppgifter så att vi kan kontakta dig. Läs vår integritetspolicy för mer information.*
Jag vill gärna att Sopra Steria tipsar mig om relevanta inbjudningar, inlägg och annan information.
* = obligatoriskt