Sverige
GPT4

Låt GPT-4 gräva fram era dolda skatter från ert data

I en värld där datamängderna bara blir större och större och där kontinuerliga dataflöden ständigt tillkommer, blir vår förmåga att förstå och interagera med denna data allt mer betydelsefull. Det är svårt att ha undgått de senaste framstegen inom artificiell intelligens som möjliggör att människor kan interagera med nya AI-tekniker på ett mänskligt sätt. Många har säkert provat ChatGPT och funnit användbara tillämpningar för snabba och hjälpsamma svar. Men hur kan organisationer egentligen dra nytta av kraften i sådana verktyg? Kan denna typ av AI hjälpa oss att förstå vår verksamhet bättre än vi gör idag?

Att vara modig och utforska dessa möjligheter kan hjälpa just din organisation att upptäcka och dra nytta av ovärderliga insikter. Användning av dessa tekniker för er egna data och information har potentialen att öppna upp helt nya möjligheter och hjälpa er att ta nästa steg i den datadrivna resan, från att förbättra affärsstrategier till att effektivisera den dagliga driften. Tänk om informationen kom till dig i stället för att du behöver leta efter den?

GPT-4, världens mest avancerade språkmodell, erbjuder mycket mer än bara en spännande chattfunktion. Möjligheterna för organisationer är närmast oändliga när denna teknik implementeras i Microsofts säkra molnlösning, Azure OpenAI. Upptäck det som ännu inte har upptäckts i en egen, skyddad miljö och hitta era unika skatter! Den här bloggen kommer att guida dig genom de värden som kan skapas, förklara teknikens innebörd, hur det kan göras säkert, och framför allt, hur ni kommer igång med detta!

image

Vad kan man uppnå med tillförlitlig, tillgänglig och smart information?

Effektivitet:

Lägger du tid på att hitta information i din egna organisation och sedan analysera den i samband med omvärldshändelser och trender? Tänk dig att kunna ställa direkta eller öppna frågor till den samlade information och kunskap organisationen besitter, och få omedelbara svar.

Till exempel att få hjälp med uppgifter som kräver flera steg och noggrann planering för att kunna besvaras.

image

Innovation:

Vilka nya insikter skulle ni kunna uppnå om informationsbarriärer mellan avdelningar, team och kollegor raderades? Om data, relationer och insikter kunde analyseras tillsammans oberoende av fysiska eller organisatoriska hinder. Vilka betydande framsteg eller möjligheter kan då avslöjas?

Få klarhet till oupptäckta värdefulla insikter och möjligheter inom ert företag som kan visa till exempel på hur nya samarbeten enheter i mellan kan hjälpa varandra samt organisationen i sin helhet.

image

Värdedrivande beslutsfattning:

Med snabb tillgång till korrekt och relevant information, satt i sitt sammanhang blir varje beslut bättre, mer genomtänkt och smart datadrivet. Det omfattar inte bara de frågor du vet att du behöver ställa, utan även de frågor du inte ens är medveten om att du bör ställa!

Markandsföringsexempel.

image

Få inspiration till fler oupptäckta insikter.

Om detta verkar som en avlägsen framtid, är det dags att omvärdera. Tänk dig kraften när AI har tillgång till information från ert intranät, tidigare reklamkampanjer, försäljningssiffror, kundsegment, inköpsmönster och kostnader. Eller datapunkter som är relevanta för just din organisation. Här finns kontinuerligt uppdaterade, kvalificerade förslag för att vägleda er till vilka lönsamma kampanjer eller optimeringar ni ska satsa mer på, nu och i framtiden!

Hur påverkar den här tekniken individens arbete?

Smidighet: Slösa inte mer tid med att söka manuellt I filer. Ställ din fråga direkt till dina dokument, och låt GPT-4 leverera svaren.

Nyskapande: Med de här nya möjligheterna integrerade I ditt nya vardagliga arbetssätt kan du nu tända gnistan till nästa stora innovationsidé för eran nya datadrivna organisation

Framgång genom Information: Inget mer gissande. Varje beslut baseras på konkret och aktuell information, direkt från dina och kollegors dokument.

Varför skiljer sig den här tjänsten så mycket från tidigare språkmodeller som bygger på AI teknik?

GPT-4 skiljer sig från tidigare språkmodeller genom sin avancerade förståelseförmåga att även utifrån komplexa sammanhang kunna ta kvalificerade beslut genom att värdera olika typer utav beroendefaktorer. Vilket också möjliggör till en ny typ utav beräkneligt tänkande som ger mer korrekta och relevanta svar och som därefter kan anpassas till många nya tillämpningsområden.

Dessutom kan GPT-4 jämfört med tidigare språkmodeller hålla en dialog likt mer ett mänskligt framförande och användas direkt på eran data, vilket gör den till en kraftfull AI resurs för både analytiska och kreativa tillämpningar till företag.

Med en lösning som "(Chat)GPT på ert egna företagsdata" öppnas möjligheterna för:

  • Sammanstrålning utav alla era filer, dokument och databaser, vilket möjliggör värdefulla dialoger, insikter och strategier från ett kombinerat datalager.

  • Få en AI som kan agera som ett "orakel", berätta er företagshistoria, identifiera förbättringsområden och skapa skräddarsydda handlingsplaner.

  • Utöver dessa unika fördelar kommer tekniken bakom GPT-4, känd som LLM (Large Language Model), att revolutionera hur företag interagerar med data. Denna teknologi använder avancerade algoritmer och enorma datamängder för att förstå och generera mänskligt språk på ett sätt som tidigare var otänkbart.

  • Att implementera kraftfulla verktyg på kostnadseffektiva sätt.

  • Bli datadrivna från litet till stort, på riktigt.

Vad kan hända med min företagsinformation och är min data skyddad?

Användningen av GPT:s öppet tillgängliga chattfunktioner med företagsdata är något som många organisationer har undvikit av säkerhetsskäl. Men din organisations fulla potential kan inte realiseras förrän GPT har tillgång till en betydande mängd av er egna data. Genom att implementera lösningen inom din egen Azure OpenAI-miljö garanteras säkerhet och integritet. Azure OpenAI kombinerar den avancerade språkteknologin från OpenAI med den pålitliga säkerheten som är ett kännetecken för Microsoft Azure. Genom samutvecklade API:er med OpenAI säkerställer Azure OpenAI kompatibilitet och möjliggör en smidig och säker övergång mellan olika system.

Hur gör du för att komma igång GPT-4 på ert affärsdata?

Nu när du har möjlighet att använda "GPT med din företagsdata", hur kommer detta att påverka ditt arbetssätt och ditt tänkande? Försök att reflektera över vilka frågor du skulle ha ställt om du kunde kommunicera med din organisations samlade kunskap på ett intelligent sätt. Detta öppnar upp en mängd möjligheter och potential som ligger inom din räckvidd. Om du är intresserad av tekniken eller funderar över hur den kan skapa värde för din organisation, tveka inte att kontakta oss just nu har vi en gratis workshop på två timmar där vi hjälper er att komma igång.

image

Find Hidden Data Treasures in Your Company with GPT-4: 2-hour Workshop.

Ta del av workshopen. 

test

Inläggsförfattare