Sverige

Bakgrund och utmaningar

Göteborgs Hamn stod inför en utmaning när det gällde att förnya och effektivisera sin datainfrastruktur och analysmiljö. Den befintliga lösningen byggde på åldrande teknik med en on-premises SQL-databas, SSIS-processer och SSAS-kuber. För att möta de växande kraven på datahantering och analys, fattade Göteborgs Hamn beslutet att modernisera sin miljö och övergå till en mer skalbar och framtidssäkrad dataarkitektur i molnet. Valet föll på en molnarkitektur helt i Microsoft Azure, med målet att skapa en modern infrastruktur som skulle:

  • Möjliggöra skalbar och snabb datahantering.
  • Öka tillgängligheten av data och insikter för användarna.
  • Erbjuda en plattform datadrivet beslutsfattande.
  • Förbättra säkerheten och driftsstabiliteten.

Vill du veta mer? 

Jens Bodelsson
Business Developer Data & Analytics
+46 70 361 98 97
jens.bodelsson@soprasteria.com

Bild kunde inte laddas in

Beskrivning av lösningen och resultatet

Sopra Steria tog på sig uppgiften att skapa en helt molnbaserad analyslösning i Azure som både täckte dagens behov och var väl anpassad till de framtida behov som Göteborgs Hamn förutsåg. Grunden i lösningen baserades på en data lake där data lades in i Delta/Parquet-format för optimal prestanda och flexibilitet. Inläsningen orkestrerades med hjälp av data factory och data visualiserades sedan i Power BI.

En övergång från den befintliga on-premises miljön till molnet innebar att Göteborgs Hamn kunde dra nytta av skalbarheten och de avancerade analysmöjligheterna som molnet erbjuder.

Den molnbaserade dataarkitekturen möjliggjorde en sömlös och snabb datahantering. Genom att övergå till Azure kunde Göteborgs Hamn öka tillgängligheten av data och insikter för sina användare för att på sikt bli en än mer datadriven organisation. Den moderna plattformen möjliggjorde också realtidsanalys och datadrivet beslutsfattande, vilket öppnade upp nya möjligheter för effektivitet och innovation.

Sopra Steria implementerade avancerade säkerhetsåtgärder och driftsstabilitetsfunktioner för att säkerställa en pålitlig och säker datahantering i molnet. Genom att skapa en robust dataarkitektur skapades grunden för en hållbar och långsiktig användning av den molnbaserade lösningen.

Arbetet Idag

Idag har Göteborgs Hamn en modern och skalbar molnarkitektur som möjliggör smidig och effektiv datahantering och analys. Den data lake-baserade infrastrukturen ger flexibilitet och prestanda för att möta dagens och morgondagens behov. Användarna har en förbättrad tillgänglighet till data och insikter, vilket främjar datadrivet beslutsfattande och innovativa lösningar.Vill du veta mer? Hör av dig!

Joel Bodelsson

joel.bodelsson