Sverige
Datadriven transformation

Så skapar du en framgångsrik datadriven transformation

I dagens snabbrörliga digitala era är det ofta enklare för stora bolag med ekonomiska muskler att dra nytta av teknologins fördelar. De kanske redan har en Data science-avdelning som arbetar med AI eller har råd att ta in nya talanger för att sätta upp en helt ny dataplattform.

Att som mindre bolag följa med och omfamna digitaliseringen och trivas i det moderna affärsklimatet blir allt svårare då kärnverksamheten oftast ligger någon helt annanstans än i data och analys. Vi på Sopra Steria har de senaste åren stött på flera mindre och medelstora bolag som alla har samma utmaningar, men också samma vilja till att bli mer datadrivna. Här nedan beskriver jag de hinder som dessa företag ofta stöter på, de möjligheter de kan ta vara på och bra första steg mot en framgångsrik datadriven transformation.

image

Utmaningar mindre bolag ofta möter:

Begränsade resurser: Mindre bolag kämpar ofta med begränsad budget och personal, vilket kan försvåra implementeringen av digitala lösningar.

Traditionella arbetsmetoder: Många mindre bolag med kärnverksamheten långt ifrån IT-branschen har ofta utmaningar att anamma nya arbetssätt samtidigt som det krävs mycket motivation i organisationen för förändring.

Rädsla för komplexa regler och säkerhetskrav: Många bolag känner sig osäkra på att arbeta med data p.g.a. de många säkerhetskrav och komplexa regler som finns.

image

Möjliga vinster med att jobba mer datadrivet

Effektivitet: Att jobba mer datadrivet kan optimera arbetsflöden, minska manuell inblandning och därmed spara tid och få mer tid till annat.

Förbättrad marknadsinsikt: Genom att samla och analysera data kan mindre bolag få insikter om kundernas behov och preferenser, vilket leder till bättre beslutsfattande och innovation av nya tjänster och produkter.

Kundupplevelse: Digitala lösningar kan förbättra kundtjänst och möjliggöra en mer personlig och skräddarsydd kommunikation mot kund.

image

Bra första steg:

Utveckla en datastrategi: Identifiera vilka områden som kan dra nytta av digitalisering och skapa en övergripande strategi. Detta kan hjälpa till att fokusera resurserna på de mest betydande områdena samt få tydliga mål för alla led i organisationen.

Anpassa införandet efter datamognad: Allt för ofta stöter man på projekt som har gått i graven pga. att man inte har arbetat tillräckligt med utbildning eller den kulturresa som måste genomföras.

Implementera enklare lösningar först: Börja med att införa enklare digitala lösningar som inte kräver en stor budget eller omfattande tekniska förändringar. Arbeta agilt och prioritera de mest värdeskapande aktiviteterna (ofta de som hjälper slutanvändaren snarare än en ny teknikstack).

Använd en skalbar dataplattform: Den senaste tiden har det lanserats dataplattformslösningar som SaaS-tjänster vilket gör det möjligt att endast betala för den kapaciteten som används på de tider som den används. Detta gör att det blir enkelt att hålla koll på kostnaderna samtidigt som man får en lösning som kan skalas för framtiden.

Utveckla partnerskap: Eftersom mindre bolag kanske inte har den interna expertisen eller resurserna för omfattande digitalisering, kan det vara värdefullt att samarbeta med externa partners eller konsulter som är specialiserade på specifika branscher och teknologier.

Sammanfattningsvis är digitaliseringen en nödvändighet för mindre bolag att överleva och blomstra i dagens konkurrensutsatta marknad. Genom att redan tidigt identifiera och ta vara på möjligheterna, samt ta små, välplanerade steg, kan dessa företag säkerställa en framgångsrik övergång till det datadrivna landskapet. Mindre bolag har trots allt en stor fördel jämfört med de större; de kan agera mer snabbfotat och genomföra större förändringar snabbare.

test

Inläggsförfattare