Sverige

Bakgrund

Inera AB är ett aktiebolag ägt av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt alla regioner och nästan samtliga kommuner. Inera tillhandahåller e-hälsotjänster inklusive bland annat vårdinformationstjänsten 1177 Vårdguiden, en sammanhållen journal för vårdgivare i form av den Nationella patientöversikten (NPÖ). 

VILL DU VETA MER?

Ingela Junghahn
Sales
ingela.junghahn@soprasteria.com

Bild kunde inte laddas in

Utmaning  

Läkare och vårdadministratörer hanterar årligen miljontals läkarintyg från vården till anslutna mottagare. Kommunikation runt dessa ärenden sker med bland annat Försäkringskassan, Skatteverket och Transportstyrelsen. Sopra Steria anlitades för att bygga upp en förvaltningsorganisation för de här applikationerna som i över 10 år utvecklats och förvaltats i projektform löpande med ett års horisont. 

Lösning

Intygstjänster består av 6 olika applikationer som är utvecklade i syfte att förenkla rehabiliteringsprocessen för såväl vårdgivare som vårdtagare. All hantering sker elektroniskt. Sopra Steria har byggt upp en applikationsförvaltning och vidareutvecklar tjänsterna i en säker förvaltningsmiljö. Som en del av applikationsförvaltningen ingår även incidenthantering där Sopra Sterias Sevice Desk är en viktig kompetens för kunden. Allt detta medför en effektivare och säkrare intygshantering inom välfärden. 

Bild kunde inte laddas in