Sverige

Bakgrund och Utmaningar

I ett uppdrag hos eHälsomyndigheten deltog vi i arbetet med att etablera en nationell kontaktpunkt för gränsöverskridande e-hälsotjänster inom ramen för CEF-programmets e-hälsosatsning.

Uppdraget bestod av att ta rollen som informatik- och interoperabilitetsexpert i det nationella projektet samt att leda en europeisk arbetsgrupp kring informatik i syfte att förvalta och vidareutveckla de gemensamma semantiska specifikationerna för gränsöverskridande e-hälsotjänster. Arbetet utgick från de semantiska komponenterna i den europeiska samverkan och innefattade

  • En central terminologitjänst
  • IHE-profiler och implementationsguider för CDA-dokument som används
  • Styrande dokument för förvaltning, förändringsledning och vidareutveckling

Vill du veta mer?

Camilla Björk
Hälsoinformatiker
camilla.bjoerk@soprasteria.com

Bild kunde inte laddas in

Beskrivning av lösningen

Vi genomförde arbetet tillsammans med personal från eHälsomyndigheten som arbetar med europeiska frågor. Arbetet omfattade ledning, styrning och samverkan i europeiska beslutande organ kopplat till de gränsöverskridande e-hälsotjänsterna, samt kravställning på centrala tjänster och specifikationer på EU-nivå. Detta gjordes genom att upprätta tre arbetsgrupper: verksamhetsanalys, IT-arkitektur, samt semantik.

Arbetet hade två fokusområden: vidareutveckla de gemensamma semantiska specifikationerna samt att stötta de deltagande länderna i deras införande av gränsöverskridande e-hälsotjänster.

Resultat

Uppdraget hos e-Hälsomyndigheten mynnade ut i flera viktiga och kritiska moment. Vi etablerade bland annat rådet Semantic Task Force som består av experter från de 16 deltagande länderna och ett expertforum för förändringsbegäran kopplat till specifikationer. Vi färdigställde också specifikationer för gränsöverskridande e-Hälsotjänster inför produktionssättning, samt skapade en förvaltningsplan för de semantiska komponenterna.
Andra aktiviteter som vi genomförde var att skapa en strategi för interoperabilitetsfrågor i arbetet med det 4 år långa CEF-programmet. Vi skapade även samordning mellan Kommissionens kontor och de deltagande länderna, vilket är en viktig process för att kunna stärka de deltagande ländernas förståelse för interoperabilitetsfrågor, kravfångst för de centrala komponenterna, samt förändringsledning och processer som möjliggör vidareutveckling av de semantiska komponenterna.

Bild kunde inte laddas in