Sverige

Bakgrund och Utmaningar

Sopra Steria har arbetat inom Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och ett universitet inom sjukvården i åtta år. Där har vi bland annat haft rollen som nationell programledare för Nationella Självskadeprojektet, ett uppdrag som kommer från Socialdepartementet. I rollen som nationell programledare har vi ansvarat för samordning av insatser kring självskadebeteende inom och mellan alla Sveriges 21 regioner. Rollen innefattade även hantering av en årlig budget på omkring 10 miljoner, samt kommunikation med nationella och lokala mediakontakter, däribland Uppdrag granskning, Sveriges Radio och Svenska Dagbladet. 

Eftersom styrning och samordning av hälso- och sjukvården i Sverige är decentraliserad finns det ingen naturlig samordning mellan olika samhällsaktörer, och en stor utmaning var att få till ett ökat samarbete mellan dessa.

Kontaktperson:

Ingela Junghahn
ingela.junghahn@soprasteria.com

Bild kunde inte laddas in

Beskrivning av lösningen och resultatet

Projektet har resulterat i en avsevärd kompetenshöjning rörande självskadebeteende i Sveriges 21 regioner, samt en markant ökning av kompetens och samarbete mellan statlig och kommunal hälso- och sjukvård och samhällsaktörer inom socialtjänst, akademi, elevhälsa, myndigheter, patientföreträdarorganisationer samt övrigt civilsamhälle.
För att uppnå resultatet har Sopra Steria genomfört utredningar och samordnat forskningsinsatser kring nya behandlingsmetoder, samt koordinerat och projektlett implementering av dessa i hela Sverige. Framtagande av webbutbildningar, filmer och andra former av utbildningsinsatser har också varit del av projektet. Skapande och genomförande av utbildningar till vård och vårdgrannar (exempelvis Polisen, Socialtjänst, Ungdomsmottagningar, BRIS och Elevhälsa) har genomförts i stor skala, vilket har lett till ett avsevärt förbättrat samarbete mellan olika instanser i samhället kring drabbade och närstående.

Vi har även tagit fram underlag för och genomfört ett antal nationella konferenser, samt en internationell konferens. I samband med den tog Sopra Steria även uppdraget ett steg längre genom ta initiativ till att starta ett internationellt nätverk kring självskadebeteende.