Sverige

Sopra Steria fick i februari 2021 uppdraget av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och E-hälsomyndigheten (EHM) att ta sig an deras regeringsuppdrag att projektleda och medverka i utveckling och förvaltning av en digital infrastruktur och tjänst för att utfärda vaccinationsintyg.

Bakgrund & utmaning

Intyget kom sedermera att kallas Covidbevis i Sverige och EU Digital Covid Certificate internationellt. Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2021 och gav medlemsländerna till den 12 augusti att säkerställa att de kunde utfärda och verifiera covidbevis som omfattar såväl vaccinationsbevis som test- och tillfrisknandebevis.  

Detta var ett stort uppdrag med många stora utmaningar: 

 • Extremt kort tid att utveckla en EU-gemensam tjänst 
 • Beroenden mellan flera myndigheter 
 • Den tekniska specifikationen på EU-nivå förändrades löpande efter förhandlingar mellan medlemsländerna.   
 • Gemensamma datakällor saknades eller var ej byggda för export av data 

Att det var spridda datakällor över flera myndigheter och att både DIGG och E-hälsomyndigheten fick regeringsuppdraget gav även en stor utmaning i samarbete över flera myndigheter. 

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Uppdrag & leveranser

Sopra Steria fick uppdraget att leda projektet och erbjuda ett stort agilt utvecklingsteam på ca 20 konsulter med expertis inom arkitektur, projektledning, devops, kravanalys, utveckling, test, testledning och agil coachning. Teamet arbetade tillsammans med personal på DIGG, EHM och FHM med att genomföra uppdraget. Några viktiga milstolpar som hade varit svåra att nå utan ett agilt mindset och samarbete i och mellan myndigheterna: 

 • 1 juli - Lansering av Covidbevis.se med möjlighet att ladda ner vaccinationsbevis 
 • 14 juli - Testaktörer kan utfärda testbevis 
 • 12 augusti - Vårdpersonal kan utfärda tillfrisknandebevis 

Hösten 2021 samt våren 2022 har tjänsten utvecklats för att även inkludera personer med reserv- eller samordningsnummer. Ytterligare ett gränssnitt mot Apoteken har också byggts för att inkludera invånare utan e-legitimation så att de kan hämta vaccinationsbeviset på apotek. I november 2021 utvecklades även en app för verifiering av vaccinationsbevis vid inträde till större events. Leveranstiden var två veckor.  

 • Vaccinationsbevis 
 • Testbevis 
 • Tillfrisknandebevis 
 • Verifieringsapp för events 

Resultat & kundnytta

Tjänsten blev klar 1 juli 2021 och har nu utfärdat fler än 17,3 miljoner covidbevis. Tjänsten har bidragit till att möjliggöra resande under pandemin. Sverige har haft en betydande roll i utvecklingen inom Europa och flera andra länder har använt öppen källkod som delats av Sverige.  

Utvecklingen av Covidbevis har även bidragit till Sveriges digitalisering då användandet av såväl e-legitimation och digitala brevlådor har ökat. Dessutom kostar manuella bevis 40 gånger mer än digitala vilket visar på en tydlig besparing på skattepengar. 

Projektet har flera gånger hyllats för den snabba leveransen och lyckade samarbetet mellan flera myndigheter. Nyckelfaktorer till detta var projektets prioritet, den tydliga samhällsnyttan och tillämpningen av ett agilt mindset genom hela organisationen. Projektet vann Årets digitala projekt i CIO Awards 2022, samt till e-diamond award. 

https://cio.idg.se/2.1782/1.770103/cio-awards-2022-de-kan-bli-arets-digitala-projekt 

Se film: 
https://www.digg.se/om-oss/nyheter/nyheter/2022-03-14-fler-an-14-miljoner-covidbevis 

Bild kunde inte laddas in