Offentlig sektor

Regeringen ökar takten i arbetet med digitalisering av offentliga tjänster. Stora samhällsbesparingar kan nås genom att minska dubbelarbete och göra tjänsterna bättre och mer lättillgängliga för slutanvändarna.

Stort lyft i offentlig sektor

Vi ser en förändring i satsningen på digitalisering av tjänster i offentlig sektor. Regeringens mål är att förenkla, förnya och förbättra användningen av IT. Samtidigt arbetas det för att skapa bättre och mer diversifierade tjänster baserat på användning av offentliga uppgifter i samhället.

Vi kan hjälpa till

Sopra Steria har lång tradition som rådgivare och IT-partner till offentlig sektor och hjälper idag många av de största offentliga organisationerna i Skandinavien. Våra tjänster och vår kompetens bidrar till att förverkliga ambitionen om en bättre och mer effektiv digital vardag.

Många litar på oss

39 procent av Sopra Sterias intäkter kommer från offentlig sektor. På europeisk nivå samarbetar mer än 50 ministerier och 60 offentliga organ med Sopra Steria.

Grunden för vår starka position, både nationellt och internationellt, är vår gedigna erfarenhet och kunskap om de speciella utmaningarna som finns i offentlig sektor. Mer än 50 års samarbete med offentlig sektor har gjort att vi lärt känna dem från insidan.

Några av våra kunder

 • Försvaret
 • Kripos
 • NAV
 • Norsk Tipping
 • Oslo Kommune
 • Rikspolisstyrelsen
 • Skattedirektoratet
 • Statsbygg
 • Skatteetaten
 • Vegdirektoratet
 • Undervisningsbygg
 • Statens vegvesen
 • Statens Lånekasse
 • Statens Pensjonskasse
 • Kriminalomsorgen
 • Statistiska centralbyrån
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Trondheim kommune
 • Utenriksdepartementet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Statens Landbruksforvaltning
 • Statens Innkrevingssentral
 • Sosial- og helsedirektoratet

 

Har du några frågor?

gunnar_morne_120x120Gunnar Mørne
Business Development Director Health Sector, Scandinavia
Tlf: +47 971 81 712
E-post: gunnar.morne@soprasteria.com