Verklig digitalisering förutsätter systemutveckling

För att kunna digitalisera verksamhetens behov och affärsmöjligheter behöver befintliga flöden och system kontinuerligt anpassas. Ibland räcker det med små förändringar, andra gånger krävs att man gör något helt nytt.

Sopra Steria har några av marknadens vassaste systemutvecklare som bemästrar agila metoder, system- och säkerhetsarkitektur, testautomatisering och processer för produktionssättning.

För dig som kund och partner till Sopra Steria betyder det snabbare omsättning av era idéer till leverans med moderna tekniker.

Intresserad av att veta mer?
Anders Uddenberg
Säljchef