Transformering & Genomförande  

Förändringens värde realiseras genom samarbete och driv

När en organisation ska genomgå en digital transformation medför det många förändringar. Att lansera nya produkter och tjänster tar tid. Att införa och anpassa sig till nya innovationer för processer, arbetssätt och verktyg är påfrestande. Att skapa nya organisationsstrukturer skapar en osäkerhet. Allt detta ska genomföras samtidigt som den befintliga verksamheten pågår med full fart.


Det vi ser är att man ofta underskattar de insatser som krävs för att genomföra en transformation och det finns olika skäl till detta. I vissa fall handlar det om ett rent kompetensgap, då de kompentenser som krävs för det nya sättet att arbeta saknas. Ibland handlar det om att underskatta utmaningarna med att genomdriva förändring och hantera organisationens reaktion. Inte sällan handlar det också om en överskattning av hur mycket tid som personer i organisationen har tillgänglig för att driva transformationen. Vi ser att för att genomföra en lyckad digital transformation krävs ett fokuserat team vars huvuduppgift är att driva hela transformationen.


Varför ska du välja oss?

Vikten av förändringsledning – Sopra Steria har lång erfarenhet av att driva komplexa transformeringsprojekt och vet att förändringar måste ledas aktivt. Vi kan säkerställa bestående förändring i organisationen, där mätning av värderealisering är en självklarhet. Vi fokuserar på att skapa affärs-  och verksamhetsvärde, där teknik och innovation blir möjliggörare, inte komplicerande faktorer.


Fundament i kundvärde – Alla företag och organisationer har en kund eller mottagare av de produkter och tjänster som produceras. Sopra Sterias övertygelse är att ett levererat kundvärde som överträffar konkurrenternas kommer leda till långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. Det medför att alla aktiviteter Sopra Steria driver i en transformation har en gemensam grund – vad som än görs så kan det härledas till ökat kundvärde.


Erfarenhet av förändringsarbete – Varje transformering är unik, eftersom alla organisationer har en unik utgångspunkt och ett unikt mål. Utmaningarna som dyker upp under resans gång är däremot liknande. För att undvika att gå i onödiga fällor bör man därför ha med sig så mycket erfarenheter att man känner igen fällorna, kan värdera dem och vidta åtgärder för att förebygga dem. Sopra Steria och våra konsulter har drivit förändringsarbete i över 40 år i organisationer och företag, med olika motiv till att genomföra sin förändring. Våra generiska erfarenheter och kunskap kommer alla våra kunder till del.


Lyhörd exekvering – När en förändring genomförs i en organisation handlar det ofta om att balansera två ytterligheter. På den ena sidan finns konsensus och allas delaktighet. På andra sidan är det hård styrning och ”peka med hela handen”. Antingen går förändringen alldeles för långsamt, eller så pressar drivna konsulter fram lösningar till priset av krossade relationer och sällan bestående resultat. Sopra Steria förstår vikten av båda ytterligheterna. De som ska vara en del i den nya verkligheten måste vara med på resan, men samtidigt behöver resan ofta drivas på. Ur ifrågasättande och tvivel hämtas viktig information, men tidplanen kan hållas och inget dras i långbänk. Vi kallar det för lyhörd exekvering.


Betrodd partner – För att samarbeta väl med en extern part genom en stor transformering krävs tillit. Organisationer i förändring behöver veta att externa konsulter har deras bästa för ögonen. Sopra Steria är betrodd partner över hela Europa, där vi tillsammans med våra kunder har transformerat bankers kärnprocesser, outsourcat administrativa processer inom offentlig sjukvård och förkortat time-to-market inom telekomindustrin, för att nämna några exempel. Vi arbetar med flera myndigheter i långsiktiga partnerskap som moderniserar hur de interagerar med medborgarna. Vi vet vad som krävs för att samarbeta och nå resultat.