Enterprisearkitektur

Enterprisearkitektur på Sopra Steria

Sopra Sterias IT-arkitekter har helikopterperspektiv och lång erfarenhet av IT-tjänster. Arkitektens roll går ut på att lyssna och förstå våra kunder. Det är viktigt att förstå varje enskild organisation för att kunna ge rätt råd för hur de ska kunna utveckla och optimera just sin IT-miljö.

Det handlar om att ställa många frågor på flera nivåer i företaget, skapa förståelse för verksamhetens krav och riktning, vilka förutsättningarna är och vilka utmaningar som väntar i framtiden.

Tillsammans med kundens verksamhet och IT-organisation gör arkitekten en oberoende analys av nuläget för hela IT-infrastrukturen. Utifrån detta nuläge och verksamhetens krav och behov tas ritningen för framtidens IT-miljö fram, som vi även hjälper till att realisera.

    Arkitektens ledord

  • Enkelhet & Tydlighet
  • Tydliga & konkreta processer
  • Gemensamt språk mellan IT och verksamhet
  • Verksamhetsorienterat kundfokus
  • Ständigt ifrågasättande

Exempel på de tjänster vi erbjuder inom Enterprisearkitektur:

Har du några frågor?