Målmiljömetoden

Målmiljömetoden

Sopra Sterias Målmiljömetod ger våra kunder ett strukturerat sätt att nå sin framtida målmiljö. Med konkreta processer och leverabler så arbetar våra arkitekter nära tillsammans med våra kunder för att nå bästa resultat.

                   Målmiljõmetod strategi 

Genom att förstå verksamhetens krav och behov och översätta detta till rätt IT-lösningar skapas förutsättningar för en framtidssäkrad IT-miljö och en plattform för verksamhetsutveckling.

Utifrån ett dokumenterat nuläge och verksamhetens kravbild tar vi fram en tydlig bild av målarkitekturen för IT-miljön samt strategin för att nå dit.

Genom hela processen så dokumenteras arbetet i Sopra Sterias ramverk för arkitektur, Vetskap 2.0, som skapar förutsättningar för ett ständigt aktuellt nuläge och en uppdaterad målbild.

Läs mer om ramverket Vetskap 2.0 här.

Har du några frågor?