Teknikarkitektur

 

En hörnsten för tekniskt värdeskapande

 

För att få flexibilitet och större möjlighet till omställning anser vi att det är viktigt att ha en teknikarkitektur som stödjer företagets behov och krav på värdeskapande.

En bra teknikarkitektur är ett viktigt verktyg för att företaget ska kunna hantera nya affärsbehov effektivt. Ändrade behov är ett resultat av teknikförändringar, men också av krav på att möta en ökad global konkurrens. En organisations förmåga att snabbt svara på nya affärsbehov avgör om ändringarna utgör en möjlighet eller ett hot. Snabb respons kräver smidighet.

Varför ska du välja oss?

 

Vi är en stark och målinriktad partner. Sopra Steria och dess arkitekter levererar resultat och mervärde. Vi har några av marknadens mest erfarna infrastrukturarkitekter med en synnerligen hög kompetens- och certifieringsnivå. Kombinerat med Sopra Sterias unika kultur för erfarenhetsutbyte gör det att vi har en stor och heterogen expertmiljö inom arkitektur.

Arkitektur är ett viktigt fokus för Sopra Steria, vilket understryks av att Sopra Steria har både en egen referensarkitektur, en egen intern expertgrupp och en arkitektskola för att få fram de bästa arkitekterna.

Sopra Steria på arkitekturlagret ger:

  • Utveckling av arkitektur som stödjer verksamhetens strategi och mål
  • Tillgång till marknadens tyngsta arkitekter inom alla arkitekturområden
  • Bred erfarenhet av att utveckla och förvalta arkitektur
  • En partner som levererar fullständiga arkitekturtjänster inom alla områden
  • Ett stort antal TOGAF-certifierade konsulter
  • Tillgång till en unik egenutvecklad metod, Navigator

Har du några frågor?