IT-drift

Stabil IT-infrastruktur är en hörnsten för att leverera värdeskapande IT-tjänster och effektiva förändringar är avgörande för att kunna stödja företagens föränderliga behov på ett bra sätt.

Ett helhetligt tillvägagångssätt

Bred kompetens är nödvändigt för att tillgodose behovet av allt bredere IT-stöd. Sopra Steria är en kompetent och gedigen partner till våra kunder och vi levererar ett helhetligt tillvägagångssätt på infrastruktur och drift, med fokus på att hjälpa till att skapa värde för våra kunder.

Varför ska du välja oss?

Sopra Steria levererar lösningar till kunder med stora krav på IT. Vi säkerställer för en stabil och uppdaterad plattform över kundens egen infrastruktur, privata och offentliga molntjänster.

Vår rådgivande kunskap och vårt leveranskoncept gör det enkelt för kunden att få producerat IT-infrastrukturen där det är mest kostnadseffektivt. Vi säkerställer att tjänsterna på toppen fungererar sömlöst och effektivt för kunden och användarna:

  • Servicedesk och onsite
  • Applikationsdrift, utveckling och förvaltning
  • Övervakning och säkerhet
  • Etablering och migrering

Kombinationen av Sopra Sterias möjlighet till att leverera tjänster inom hela spektrumet av drift, infrastruktur och applikationer, tillsammans med vår ledande kompetensmiljö, gör oss till en mycket solid och kompetent partner för våra kunder.

Har du några frågor?