Program- och projektledning

Med ett av Skandinaviens starkaste expertmiljöer inom projektledning kan Sopra Steria hjälpa dig och din verksamhet genom alla faser i projektförloppet, både i större och mindre projekt, eller i omfattande, långvariga program.

Projekt kan vara utmanande

Teknik och verksamhet hänger nära samman idag. Det är omöjligt att uppnå stora förändringar i en organisation utan att också IT-systemen berörs. Därför måste de flesta omställningsprojekt ta hänsyn både till de tekniska och de organisatoriska utmaningarna. Några vanliga utmaningar är följande:

  • Komplexitet
  • Förankring och engagemang hos dem som berörs av förändringarna
  • Vinsthemtagning och att uppnå önskat värde

Vad är vårt lösningsförslag för projekt?

Vi på Sopra Steria ser till att göra projekt både enklare och mindre riskfyllda för våra kunder. För att lyckas med detta använder vi en rad olika metoder. Dels handlar det om våra certifierade rutiner och metoder för projektgenomförande, dels om etablerade avtalsmodeller.

Våra företagsrådgivare och branschspecialister arbetar nära våra tekniska specialister, som har ingående kunskaper om teknikens möjligheter och begränsningar. Vi går alltid systematiskt till väga för att styra projekt på ett professionellt sätt och är genuint intresserade av att skapa värde för kunden.

Sopra Steria har levererat några av de största systemutvecklings- och infrastrukturprojekten i Skandinavien och våra mest erfarna projektledare har ett stort antal projekt bakom sig. Det gör oss väl rustade att lösa även de mest komplexa uppgifter.

Vi kan ta oss an roller inom projektledning, delprojektledning och teamledning i alla projektfaser, antingen som totalleverantör eller på mottagarsidan.


Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

- Starthjälp för att etablera och komma igång med projekt på ett optimalt sätt, samt tillhandahålla rådgivning under projektets gång.

- Hjälp med anskaffningar och kravspecifikationsprocesser.

- Projektgenomförande inom alla typer av teknikprojekt, oavsett om det handlar om modernisering, övergång eller utveckling.

- Hjälp med hela det spektrum som ingår i införandeprojekt, från att avtalet har undertecknats tills systemet har tagits i bruk. Det kan handla om: projektledning och hjälp, leverantörsuppföljning, dokumentation, produktionssättning, utbildning, utrullning och optimering.

- Etablering av processer och rutiner för programkontor (PMO)

- Vinsthemtagning, implementering av metoder och processer, inklusive utarbetande av målbild, kartläggning av vinst, vinstprofiler, målindikatorer och vinsthemtagningsplan. Dessutom hjälper vi till med uppföljning av vinstfokus i linjeorganisationen.


Varför ska du välja oss?

Genom att välja Sopra Steria som din samarbetspartner inom projektledning kan du skapa trygghet för dig själv och din verksamhet under hela projektförloppet. Våra konsulter är certifierade på hög nivå inom de marknadsledande metoderna som PRINCE 2, PMP PMBOK, ISTQB, ITIL, Lean Six Sigma och vårt eget ramverk Navigator.

På Sopra Steria är vi flexibla. Vi kan ta totalansvar, delansvar eller fungera som stöttepelare i dina projekt. Vi har god insikt i och förståelse för flera olika branscher och kan därmed enkelt anpassa oss till din verksamhet. Därutöver kan ovan nämnda metoder specialanpassas till varje enskilt projekt.

Våra projektledare fäster stor vikt vid att tänka på helheten och skapa ett optimalt samspel mellan strategi, människor, processer och teknik. Det ger de bästa resultaten och lösningarna. Vi gör alla tvärvetenskapliga resurser tillgängliga för kunden, antingen från Sverige, Norge, Danmark eller vårt globala nätverk.

Sopra Steria utför ett brett spann av uppgifter. Det kan trygga kontinuiteten för dig, genom att vi kan bidra i hela värdekedjan och i alla faser.

Vi känner våra kunder och branscher från insidan och är en betrodd samarbetspartner för några av Skandinaviens största företag, däribland Avinor, Det norske oljeselskap, DnB, ESAB, Forsvaret, NorgesGruppen, Politiet, Posten, Sykehuspartner, Statens vegvesen, Statistiska centralbyrån, Sampension och TopDanmark, för att nämna några.

Har du några frågor?