Managed testing services

Testrådgivningstjänster

Managed Testing Service går ut på att Sopra Steria åtar sig att vara kundens testorganisation och levererar tester som en komplett tjänst.

Med outsourcad testning sammanställer Sopra Steria ett urval av tjänster i ett paket, som anpassas efter varje enskild kunds behov. Detta säkrar att kunden uppnår:

  • Kostnader som varierar efter behov i stället för fasta kostnader
  • Kortare tid till marknaden för produktlanseringar
  • Testning enligt bästa praxis för att minska riskerna
  • Kontinuerliga förbättringar av testarbetet
  • Flexibel resursstyrning
  • Förbättrat utförande av den dagliga verksamheten

Sopra Steria kan leverera outsourcad testning i Skandinavien, nearshore och offshore, beroende på kundens behov och önskemål.

Varför ska du välja oss?

Sopra Steria Skandinavien har mer än 50 dedikerade testspecialister. Vi är ett av Skandinaviens största specialistföretag när det gäller tester, vilket gör att de bästa i branschen söker sig till oss – och stannar. På så sätt kan vi erbjuda en av landets mest kvalificerade, dynamiska och bästa fackmiljöer inom test och kvalitetssäkring. Internationellt har Sopra Steria tillgång till dedikerade testresurser i våra nearshore- och offshorecenter i Polen, Spanien och Indien.