Trender

big_dataBig Data

Företag och organisationer blir allt mer medvetna om det potentiella värdet i verksamhetens data då dessa är en källa för tillväxt och ökad konkurrenskraft.

cloudCloud

Vi hjälper dig med en lyckad övergång till molnbaserade tjänsteleveranser – Cloud Computing.


cyber_security_01
Cyber Security

Cyber Security är högsta prioritet i den digitala världen.

information_managementDigitalisering

Digitalisering har alltmer blivit en förutsättning för att försvara en konkurrenskraftig position och har i många branscher blivit en betydlig drivkraft för utveckling och tillväxt.

Underhåll och utveckling av kundens kapital har blivit en nödvändighet – helt enkelt därför att det är mycket dyrare att hitta nya kunder än att behålla befintliga.

 

social_buisnessSocial business

Rätt kompetens i sociala nätverk kan stimulera samarbete och främja samverkan som skapar mervärde.

mobilityMobilitet

Sopra Steria har tjänster för hela livscykeln på området för mobila tjänster.