Mobilitet

Sopra Steria har tjänster för hela livscykeln på området för mobila tjänster: innovation, strategi, ergonomi och användaranpassning, affärsstöd, integrering av programvarupaket, design, utveckling, utrullning, underhåll och uppföljning av applikationer.

Mobila tjänster

Molntjänster, utvidgad verklighet (augmented reality) och trådlösa anslutningar är exempel på många innovationer i vår vardag som blivit möjliga genom mobilitet.

Vi integrerar samtliga av dessa innovativa tekniker för att uppnå följande:

 • En uppdaterad användarupplevelse genom anpassning till nya användarmönster
 • Optimering av mobila arbetsytor genom Bring Your Own Device, Choose Your Own Device och Corporate-Owned Personally-Enabled
 • Mobil förvaltning av påplatsinterventioner: GPS, mobila analysverktyg, tillgång till företagets riktlinjer.

Vi kombinerar en innovativ designapproach med gedigen teknisk kunskap för att möta de utmaningar som nya användningssätt medför:

 • Omstöpning av processer för att kunna tillgodogöra sig möjligheterna hos nya medier
 • Avancerad digitalisering via mobila terminaler
 • Integrering av mobilitet och IT-system: arkitektur, synkronisering m.m.
 • Fragmentering av mobila terminaler
 • Flerkanals- och organisationsutveckling
 • App Store-modell för företag
 • Industrialisering av mobila projekt
 • Mobil applikationsplattform för företaget
 • Mobil testplattform

För att hjälpa våra kunder att ta sig igenom den digitala omställningen snabbare, erbjuder vi en mobil lösning för Intervention Management och Field Service Management i vilken bland annat vår kompetens inom GIS (geografiska informationssystem) ingår.

Vi använder också Movalys MDK (Mobil Development Kit), vår multi-OS-plattform, för att snabba på och standardisera utvecklingen av mobila tjänster.

Har du några frågor?