Digitalisering

Digitalisering ändrar spelreglerna. Kunderna har bokstavligen fått makt genom information på sin smarttelefon och de har fått globala alternativ till vad som tidigare dominerats av lokala och reginala leverantörer.

För företag som kommer att vara relevanta och livskraftiga i framtiden blir det nödvändigt att anpassa sig till att bli mer kundorienterad (eller användarorienterad om man är i offentlig sektor) genom digitalisering.

En ny form av transparens

En app eller en webbplats är ofta bara en "digital fasad" utanför den nuvarande organisationen. En sådan fasad gör inte ditt företag digitalt, utan kan snarare skada ditt rykte om kunderna inte upplever den digitala dialogen med företaget som relevant, enkel och tillgänglig.  

Företag inom alla branscher påverkas av den digitala utvecklingen. Den starkaste premissen för digitalisering sker dock utanför verksamheten. Kunderna förväntar sig tillgång till tjänster och support oberoende av tid och plats, genom intuitiva gränssnitt, baserat på personlig service och ett proaktivt förhållningssätt.

Kundens teknikvanor kräver dessutom öppna ekosystem som möjliggör att knyta kontakter över intressenter för att skapa ett större totalvärde för kunden. 

För att möta dessa förväntningar kommer inte digitalisering av existerande processer eller utveckling av enskilda tjänster att vara tillräckligt. Många företag utmanas därför när existerande affärsmodeller, processer, organisationsstruktur eller tekniska arv inte är ett tillräckligt bra stöd för digitaliseringen.

Vad kan vi bidra med inom digitalisering?

Vi hjälper företag att utveckla den operationella strategin för digitalisering och att omvandla mål till konkreta handlingsplaner. Vi levererar end-to-end-lösningar eller hjälper till i olika steg och uppdrag genom förändringsprocessen.

Erfarenheten har lärt oss att det inte är tillräckligt att kunna lösa ett problem i teorin. Goda strategier, koncept och idéer inom digitalisering måste följas upp av personer med implementeringsförmåga. Sopra Steria ger ett starkt operativt stöd för våra kunder. Vi lever genom att ge goda råd och omsätta dem i praktiken. Våra tjänster täcker hela värdekedjan inom digitalisering – från strategi, idéutveckling, styrning och ledarskapsutveckling, implementering och vidare förvaltning.

Vi lever genom att hjälpa verksamheter med att förbättra och transformera sin affärs- och informationsteknik och är en betrodd digitaliseringspartner för många av Skandinaviens största företag. Tillsammans med våra kunder håller vi igång många av samhällshjulen. Nätbanker, moms och skatteuppgörelse, kundcenter, förtullning av varor, flygplatser, polisen och posten är bara några av våra digitaliseringsprojekt.

Varför ska du välja oss som din partner i digitalisering?

Sopra Steria är en ledande leverantör av digital transformation i Europa med en omfattande tjänsteportfölj där rådgivning, systemintegration, försäljning av branschspecifika lösningar och affärsprocesstjänster ingår. Vi hjälper kunder genom sina transformationsprojekt, oavsett komplexitet och bidrar till att göra det mesta av användningen av digital teknik.

På Sopra Steria lägger vi stor vikt vid att tänka holistiskt och att uppnå en optimal samverkan mellan strategier, organisation, processer och teknik. Det ger bäst resultat. Vi gör tvärvetenskapliga resurser tillgängliga för kunden, oavsett om de är från Skandinavien eller vårt globala nätverk.

Våra affärsrådgivare och branschspecialister arbetar alltid nära våra tekniska specialister. De sitter på en unik inblick i teknikens möjligheter och begränsningar. På så vis skaffar vi oss den översikt som behövs för att se och förstå terrängen och i nästa omgång hitta den optimala vägen till målet.

Har du några frågor?