Business Intelligence (BI)

Möjligheten att dela korrekt information inom hela organisationen är avgörande för företagets konkurrensfördel.

Detta kräver ett beslutsstöd, ett så kallat Business Intelligence-verktyg (BI), som på ett tillförlitligt sätt ger pålitlig, angripbar och uppdaterad information, var och när det behövs. Kortfattat beskrivet är BI-verktyg olika program som samlar in och bearbetar stora mängder ostrukturerade data från interna och externa system.

Ett BI-verktyg ska innefatta två delar. Den ena är att det ska innehålla en effektiv informationshantering vilket är viktigt när data är spridd i olika system och delar av verksamheten. Den andra är att verktyget måste kunna analysera den data som samlas in på ett effektivt sätt som hjälper företaget att ta smarta beslut.

Men något som också är viktigt att tänka på när man väljer Business Intelligence-verktyg är att säkerställa att verktyget kommer att fungerar för alla funktioner och roller i organisationen.

Sopra Steria har under många år hjälpt organisationer att omvandla deras data till information för att därmed få fram verkligt affärsvärde. Ett väl fungerande system för beslutsstöd gör att ni kan planera och styra verksamheten utifrån korrekt information. Våra lösningar är intuitiva och enkla att använda och våra seniora konsulter guidar er från behovs- och kravanalys till design och implementering. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med Microsofts plattform, men kan också utgå från den lösning som ni redan har på plats.

 

Läs hur SL fick en samlad och uppdaterad bild av nuläget med beslutsstöd

Storstockholms lokaltrafik har som uppgift att förse regionen med en väl fungerande kollektivtrafik, med stora krav på kostnadseffektivitet och få avvikelser i trafiken. För underlag för detta arbete samlades trafikinformation in från ett stort antal interna system och trafikentreprenörers egna databaser. Detta gav en spridd och komplex lösning som gjorde det svårt att få en samlad bild, samtidigt som det medförde mycket manuellt analysarbete. Dessutom efterfrågades större fokus på nyckeltal och ständigt aktuell data.

Intresserad av att veta mer?
Jan Svanholt
Business Owner: Data & Analytics