Sverige

Nytt nordiskt projekt av Energimyndigheten och Sopra Steria ska underlätta betalning av elbilsladdning

I takt med den ökade elektrifieringen av bilar ökar också behovet av ett smidigt betalningssätt för laddningen. Dagens brist på enhetliga betalsystem är något som krånglar till det för många elbilsägare. Energimyndigheten ska via ett nordiskt projekt av Sopra Steria ta fram förslag på enhetliga betallösningar och kan nu presentera en kartläggning över de befintliga betallösningarna i de nordiska länderna.

Kartläggningsrapporten som Energimyndigheten tagit fram är en del av projektet ”Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden” och presenterar en bild av befintliga betallösningar i de nordiska länderna. Kartläggningen kommer att vara ett underlag för det fortsatta arbetet med att hitta gemensamma betallösningar för elbilar.  

– Det är viktigt att identifiera hinder för Sveriges elektrifieringsstrategi, ta ett samlat grepp och öka samverkan mellan länder och aktörer för att hitta lösningar som ligger i tiden. Denna rapport är ett steg på vägen att underlätta för användare av elbilar genom mer enhetliga betallösningar, säger Eva Aldén, Business Unit Director för Business Advisory. 

Ta del av Energimyndighetens rapport här.