Sverige

För att bli genuint datadriven krävs demokratisering av data

Aktörer som arbetar data- och analysdrivet identifierar nya möjligheter snabbare och kan bättre lösa morgondagens utmaningar. Men detta kräver att data och information finns tillgänglig för medarbetarna i organisationen så att de kan agera på insikt i sitt dagliga arbete och beslutsfattande.

Allt fler företag och organisationer ser vinsterna med att bli mer data- och analysdriven, men hos många saknas de förmågor som krävs för att nyttja datan på bästa sätt.

– Att vara data- och analysdriven handlar om att snabbare kunna fatta väl underbyggda beslut, men också om att ha rätt arbetssätt och kultur för att snabbare kunna ställa om när förutsättningarna förändras, understryker Eva Aldén, som i sin roll på Sopra Steria hjälper företag att bli mer data- och analysdrivna.

Människan måste vara i fokus

Demokratisering av data innebär att rätt och relevant data finns tillgängligt för rätt medarbetare vid rätt tillfälle. Det är tekniken som möjliggör att data analyseras och tillgängliggörs på ett säkert, meningsfullt och användarvänligt sätt, men det är människorna som realiserar värdet av datan.

Enligt Eva är det viktigt att företaget satsar på att utveckla nya förmågor och skapar en kultur som uppmuntrar till nyfikenhet, lärande, initiativtagande och mod att testa nya lösningar. På så vis kan fler utveckla insikter om exempelvis förändrade kundbeteenden och möjligheter till resursoptimering eller hållbarhetsvinster. Men för att kunna realisera värdet av detta fullt ut krävs att medarbetarna får mandat och tillit att agera på datan, poängterar Eva.

Viktigt med helhetsperspektiv

Förutom tekniska och organisatoriska förmågor krävs processer och rutiner som stödjer ett data- och analysdrivet arbetssätt. Därför trycker Eva på vikten av att ha ett helhetsperspektiv kring frågan.

– Många av våra kunder behöver hjälp med att nå den fulla potentialen av att vara data- och analysdriven. De har tagit vissa steg men saknar många gånger helhetsperspektivet. Här stöttar vi kunden med ett strategiskt perspektiv, teknisk kompetens och fokus på utvecklingen av viktiga förmågor. Genom ett tätt samarbete med våra kunder hjälper vi dem att realisera värdet av att vara data- och analysdriven i praktiken, berättar Eva.

Skapar nytta för både företag och samhälle

Långsiktig hållbarhet och medvetenhet om sin miljöpåverkan, relevanta kunderbjudanden i en snabbt föränderlig värld, och effektivt resursutnyttjande är vad Sopra Sterias kunder i både privat och offentlig sektor vill uppnå. 

– Om vi gör data tillgänglig och användbar samtidigt som vi höjer verksamhetens förmåga att agera på insikter, skapar vi ännu mer nytta för medarbetare, kunder, samhället och miljön, avslutar Eva.

 

Artikeln publicerades av Göteborgs-Posten 2020-05-15