Välj ditt land

Kentor vinner ramavtal med löf

Kentor har tecknat ramavtal med Löf (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) gällande upphandling av IT-konsulter. Avtalet löper på två år med möjlighet till förlängning på ytterligare två år.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) har som uppdrag att utreda och lämna ersättning till patienter som skadas i vården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar. Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare, landstingen och regionerna i Sverige.

Avtalet gäller samtliga två utlysta anbudsområden: Systemutveckling och –förvaltning samt Verksamhetsutveckling, ledning och styrning.

”Ramavtalet är ytterligare tecken på att Kentor förstärker sin roll som ledande leverantör av verksamhets- och IT lösningar till Sveriges offentliga sektor och försäkringsbranschen”

säger Anders Uddenberg, Sälj- och Marknadschef på Kentor. 

För mer information:

Fredrik Arbman
VD Kentor
Mobil: 0708-96 50 60