Sverige

Kvartalsresultat för Q1 2024: I linje med prognoserna

  • Sopra Sterias intäkter för första kvartalet 2024 uppgick till 1 587,4 miljoner euro, vilket motsvarar en total tillväxt på 13,8%.

  • Den organiska tillväxten uppgick till 0,3% i linje med guidningen i slutet av februari: ”Q1 relativt stabil”.

  • Fastställda mål för organisk tillväxt, rörelsemarginal och fritt kassaflöde för räkenskapsåret 2024.

 

Ta del av hela rapporten här.